İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-103 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/190-1657                                          Denizli, 24/08/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 103)

 

Sayın Üyemiz,

 

1) Tebliğ Tadil

2) Yatırı Alanında İşbirliği Talebi-Türkmenistan

3) Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları

4) Hong Kong İhale Duyuruları

5) Kozmetik Yönetmeliği

6) MÜSİAD Güney Afrika Programı & İkili İş Görüşmeleri

7) Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 2016

8) FIHAV 2016 Fuarı/Başvuru Süresi Uzatımı ve Katılım Bedeli Revizesi

 

1) Tebliğ Tadil

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Her yıl ilgili kurum ve kuruşların görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilerek ilgili yılın başında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerine ilişkin olarak, 2017 yılı mevzuat hazırlık çalışmaları çerçevesinde 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/21 sayılı "Bazı Tarım ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”, 2016/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması amacıyla Firmaların Sınıflandırılması Tebliği”, 2016/5 sayılı " Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” ve 2016/19 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalata Denetimi Tebliği” revize edileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğlere ilişkin görüşlerinizi Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere ek'te iletilen form örneği doldurularak 25 Ağustos 2016 tarihi mesai bitimine kadar, arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Bildirme Formu

 

2) Yatırım Alanında İşbirliği Talebi-Türkmenistan

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden ulaşan yazıya atıfla, Rusça yayımlanan "Neytralniy Türkmenistan” Gazetesinin 30 Temmuz 2016 tarihli sayısında yayımlanan bir ilana istinaden, Türkmenistan Sanayi Bakanlığı isimleri aşağıda yer alan ürünleri üretmek üzere özel sektör firmaları ile orta işletme kurmak istediklerinin , 27-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında Aşkabat'ta düzenlenecek "Türkmen inşaat Fuarı'na katılacak Türk firmalarına konu ile ilgili bilgilerin verileceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Türkmenistan'da belirtilen alanlarda yatırım yapmak isteyen firmalarınızın Ticaret Müşavirliğimiz ile irtibata geçmeleri halinde askabat@ekonomi.gov.tr kendilerine Türkmenistan Sanayi Bakanlığı ile irtibat kurmalarının sağlanacağı bildirilmektedir.

Üretimi için ortak yatırım arzu edilen ürünler

Asansör, jeneratör, soğutucu(chiller), transformatör, transformatör kutusu, elektrik panosu, ısıtıcı gaz kazanları, yangın panosu, yangın musluğu, ayaklı lamba, laminant parke, ev aletleri, elektrikli fırınlar

3) Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Saraybosna Ticaret Müşavirliği'nden ulaşan bir yazıya atıfla, Bosna Hersek Federasyonu Hükümeti tarafından sanayi, ulaşım, enerji, tarım ve turizm alanında öncelik verilen projelerin 2016 yılı ikinci yarısı için güncellendiği belirtilmektedir. Bahse konu çalışma kapsamında hazırlanan öncelikli projeler listesi İngilizce olarak ekte sunulmaktadır.

EK : Bosna Hersek, Öncelikli Projeler Listesi (102 Sayfa)

 

4) Hong Kong İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya istinaden, Hong Kong yönetimince açılan 9 adet ihaleye ilişkin 2 adet duyuruya değinilmekte olup, ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte sunulduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logistics Department ) bir tedarikçi listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk/ web sitesinden ilgi edinebilecekleri ifade edilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) Adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmalarının http://www.gldetb.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

 

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi (4 Sayfa)

 

5) Kozmetik Yönetmeliği

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen Avrupa Birliği'nin kozmetik ürünlere ilişkin muhtelif mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan "Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ekte yer almaktadır.

Bahse konu taslağa ilişkin görüşlerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere ek'te iletilen form örneği doldurularak 25 Ağustos 2016 tarihi mesai bitimine kadar, arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve Görüş Bildirme Formu (12 Sayfa)

 

6) MÜSİAD Güney Afrika Programı & İkili İş Görüşmeleri

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD )'tan alınan bir yazıda, MÜSİAD 65 Ülke 169 noktada oluşturduğu yurtdışı ağını her geçen gün genişlettiğinin, bu kapsamda Güney Afrika Açılış Programı & İkili İş Görüşmeler etkinliğinin 05-07 Eylül 2016 tarihleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/fpkOaM başvuru linkini doldurarak katılım bedeli ödeme dekontu ile birlikte 26 Ağustos 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar gezi@musaid.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK: Taslak Programı (3 sayfa)

 

7) Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 2016

Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı, TOBB ve TIM koordinasyonu, OAİB işbirliği ve ilgili Ticaret ve Sanayi Odalarının ev sahipliğinde mevcut ihracatçılar ile ihracat potansiyeli olan firmalara ulaşmak amacıyla 03-07 Ekim 2016 tarihleri arasında Ticaret ve Sanayi odalarının salonlarında, Dış Ticaret Bilgilendirme seminerleri düzenleneceği bildirilmekte olup, program taslağı ek'te sunulmaktadır.

EK: Program Taslağı (1 Sayfa)

 

8) FIHAV 2016 Fuarı/Başvuru Süresi Uzatımı ve Katılım Bedeli Revizesi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 31 Ekim-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan 34. Uluslararası Havana Fuarı "FIHAV 2016” Türkiye milli katılım organizasyonu, 2. kez Birliklerince gerçekleştirileceği,

1983 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu sene 34.sü düzenlenecek olan FIHAV 2016 Fuarında 2015 yılında 1.009 firma ürünlerini sergilediği ve yaklaşık 150.000 kişi ziyaretçi olarak bulunduğu ve 2015 yılında Birliklerince gerçekleştirilen milli katılım organizasyonumuzda 209 metrekare alanda 9 firma/sektörel tanıtım grubu ürünlerini sergilediği belirtilmektedir.

Yapı-inşaat, demiryolu, sanayi ve lojistik sektörleri başta olmak üzere ilaç- eczacılık, bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri, oyuncak, enerji, yazılım, telekomünikasyon, tekstil-hazır giyim ve tarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. konularında düzenlenecek genel nitelikli FIHAV 2016 Fuarı'na Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için;

● Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul- Fuar alanı (tek yön) nakliyesini içeren katılım bedeli 630 € /m2 olarak belirlenmiştir. Nakliye hariç katılım bedeli 600 € /m2'dir.

● T.C Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı %50 olup, Genel nitelikli fuarlarda azami destek tutarı 10.000 $'ı geçmeyecektir.

Söz konusu fuar organizasyonuna katılmak isteyen üyelerimizin, http://tinyurl.com/fihav2016basvuru linkinde yer alan Başvuru Formunu 26 Ağustos 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurarak, form da belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100 € (Örn. 20 m2 yer kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 € = 2.000 € ) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine ( E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter