İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-104 Firma Bilgileri Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/197-1706                                                 Denizli, 29/08/2016
Konu:Firma Bilgileri Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 104)

Sayın Üyemiz,

T.C. Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, İMMİB'den Müşavirliklerine ulaşan bir yazıya istinaden, merkezi İskoçya'da bulunan bir firmanın ismini kullanan dolandırıcıların, ülkemizdeki bir ihracatçı firmamıza yüklü bir miktar sipariş verdiği ancak teslimat adresinin farklı olmasından şüphelenilerek konunun İskoçya'daki firmaya sorulduğu ve gerçeğin anlaşıldığı belirtilmektedir.

Bu ihbarla "Unit 1, Old Foundry , Tat Bank Road Old Bury , B69 4BN , West Midlands United Kingdom” adresine firmalarımız itibar etmemeleri önem ve arz edilmektedir.

Diğer taraftan firmalarımızın Birleşik Krallık'ta bulunan müşterileri /potansiyel müşterileri ile özellikle elektronik ortamda yaptıkları yazışmalarda şüphelendikleri durumları (örneğin ödeme için banka hesap numarasının değiştiğini belirten e-posta yazışmalarında) telefon ile teyit etmeleri sorunlarla karşılaşmaması için mühimdir olduğu, Müşavirliklerinden bu tür durumlarda bilgi talebinde bulunan firmalarımıza iletilen aşağıdaki hususların firmalarımıza dağıtılmasında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Ülkemizde yerleşik firmalarımızdan İngiltere'ye yaptıkları ihracatlarında zaman zaman ödeme konusunda ortaya çıkan sorunlarla ilgili şikayetler alındığı, Müşavirliklerine ulaşan şikayetlerin bir kısmının, İngiltere'de şahıs şirketleri dışındaki şirketlerin kayıtlı olmakla yükümlü olduğu Şirket Kayıt Kurumu (Companies House-http://beta.companieshouse.gov.uk/) internet sayfasından mevcut şirketlerin adres ve şirket numarasının kopyalanarak sanki gerçek şirketmiş gibi kötü niyetli kişilerce kullanılması sonucu ortaya çıktığı tespit edilmektedir.

Bu çerçevede Companies House'da kaydı olsa dahi firmalarımızın kötü niyetli kişi veya kişilere karşı daha duyarlı hareket etmeleri için aşağıdaki hususlara da dikkatli olunması önem arz ettiği bildirilmektedir.

1) Sizden bir ödeme talep ediliyorsa, ödemenin şirketin bankadaki hesabına değil şahıs adına veya başka bir hesaba yapılmasının talep edilmesine şüphe ile yaklaşınız.

2) Şirket adına alan adı (domain name ) uzantılı e-posta adresi yerine genel e-posta adresleri ( Hotmail.com, gmail.com, live.com vb.) kullanılması, orijinal şirket domain alanı gibi gözükse de kötü niyetli kişilerce ‘i' gibi fark edilmesi zor harflerin eklenerek yeni domain adresi alarak ödeme talep edilmesine dikkat ediniz.

3) +44 7'den sonra "0” ile başlayan telefon numaraları İngiltere'deki sabit veya mobil hatlarda kullanılmamaktadır. Mobil numaralar +44'ün ardından doğrudan 7 ile başlamakta ve 0 dışındaki rakamlarla devam etmektedir. Sabit bir numara verilmesi durumunda internet üzerinden http://www.thephonebook.bt.com/publisha.content/en/search/uk_codes/ şirketin bulunduğu yerleşim yerine ait olup olmadığını kontrol ediniz.

4) Yeni iş yaptığınız müşterilerle ödeme biçimi olarak mümkün mertebe tarafınızı garanti altına alan yöntemleri (peşin, akreditif, vb.)kullanmanızı önermekteyiz. Zira, kötü niyetli şirketler özellikle ilk siparişlerde güven kazanabilmek için ödemenin tamamını veya bir kısmını (örneğin yarısını) peşin, geriye kalanını vadeye yayarak ödemek istemekte ancak geriye kalan miktarları ödememektedir. İthalatçı firma ile uzun dönemlerde çalışana ve aranızda güven ilişkisi oturana kadar peşin, akreditif vb. yöntemlerle çalışması önem arz etmekteyiz.

5) Companies House kayıtlarında firmayı incelerken şu hususlar şirketin riskli olabileceğine işaret edilmektedir: şirketin çok sık isim değiştirmesi, yakın dönemde kurulmuş olması, şirket sahiplerinin isminin pek çok farklı şirkette adının geçmesi adres olarak belirtilen yerlerin sanal ofis veya ilgisiz yerler olması.

İhracatınızda ticari riskinizi azaltmak için önerilerimiz şu şekildedir:

1) Karşı taraf ile satış için etkili bir sözleşme yapmanız. Bu mümkün değilse faturalarınızın arkasına satış şartlarını (terms of sale) ve özellikle ROT (Retention of Title-mülkiyetin muhafazası maddesi) eklemeniz ve size en uygun olan şartı (örneğin "ancak mal bedelinin tamamının hesaplarınıza geçmesi ile malın mülkiyetinin karşı tarafa geçeceğini”) belirtmeniz,

2) Yukarıdaki şartları kendiniz garantiye almak için yeterli görmemeniz durumunda karşı tarafın "kişisel garantisini” isteyebilirsiniz. Böylece ortaya çıkan alacak durumunda şirketin varlıkları olmasa dahi kişisel garantiyi veren şahıs aleyhine tazmin yoluna gidebilirsiniz.

3) İngiltere'de Şirket Kayıt Kurumu'nda (Companies House) şirketin kaydı olsa bile, iş yapacağınız firmanın varlığının, finansal ve diğer açılardan güvenirliğinin, bu konuda faaliyette bulunan özel şirketlerden (listesi Müşavirliğimizden temin edilebilir) makul bir ücret karşılığı doğrulanmasının ileride oluşabilecek sorunların önlenmesi için en etkin yol olduğu düşünülmektedir.

4) İhracat kredi sigortası için EximBank ile görüşebilirsiniz.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter