İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-106 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/198-1707                                                Denizli, 29/08/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 106)

 

Sayın Üyemiz,

1) Türkiye-Etiyopya İş formu, 6-8 Eylül 2016, Addis Ababa

2) Novorossisk Ticaret Ataşeliği/Ro-Ro Terminali Projesi

3) Fas-Türkiye PPP Deneyimleri, Marakeş 25 Eylül 2016

4) Sri Lanka İhale Duyurusu

5) Kamerun Sevk Öncesi Muayene Uygulaması

6) Tekerlekli Fuar Çantası

7) Cinte Techtextil China 2016

8) Bitki Islahı Proje Pazarı

 

1) Türkiye-Etiyopya İş formu, 6-8 Eylül 2016, Addis Ababa

İlgi: 17.08.2016 tarih ve 2016-100 sayılı duyurumuz.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya istinaden, eşbaşkanlığı T.C Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından yürütülen Türkiye Etiyopya 7.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri işbirliğinde, 6-8 Eylül 2016 tarihleri arasında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Türkiye-Etiyopya İş Formu gerçekleştireceği bildirilmiş, ziyarete ilişkin lojistik detaylar ve toplam ücret bilahare iletileceği belirtilmektedir.

Aynı kurumdan tarafımıza ulaşan güncel bir yazıda, ziyarette katılmak için belirlenen paket program katılım bedelinin 2.250 Avro olduğu belirtilmekte, ziyarette katılacak olan firma temsilcilerinin Etiyopya vizelerinin geçerlilik süresi devam eden pasaportta olması gerektiği hatırlatılmakta, vize başvurularının ise Ankara'daki Etiyopya Büyükelçiliği'nden (http://www.ethiopianembassyankara.org/visa/ ) yapılabileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Etiyopya için sarıhumma aşısının gerekmekte olduğu ve aşı kartlarının taşınmasının zaruri olduğu belirtilerek, sarıhumma aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Gene Müdürlüğü'ne (http://www.seyahatsagligi.gov.tr/) bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde yapıldığı yinelenmektedir.

Bu bilgiler ışığında söz konusu foruma katılmak isteyen üyelerimizin 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/229/7235 internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları ve ödeme gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

EK: Katılım Koşulları & Güncel Taslak Program (2 Sayfa)

 

2) Novorossisk Ticaret Ataşeliği/Ro-Ro Terminali Projesi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Novorossisk Ticaret Ataşeliğinden, Ekonomi Bakanlığına iletilen bir yazıya atıfla, Taman şehrinde bulunan Port Kavkaz Deniz Limanı'nın yer aldığı bölgede Ro-Ro terminali kompleksli kurulmasına yönelik bir projenin hazırlandığı bildirilmektedir. Bahse konu yazıda, Novorossisk Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin, adı geçen kompleksin inşası için Türk şirketleriyle işbirliği yapmak istedikleri belirtilip, Novorossisk Ticaret Ataşeliği' nin ilgili yazısı ekte yer almaktadır.

EK: Novorossisk Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği ve Rusya Federasyon Ticaret Sanayi Odası'nın Yazı ve Tercümesi (4 Sayfa)

 

3) Fas-Türkiye PPP Deneyimleri, Marakeş 25 Eylül 2016

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun yazısına istinaden, DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, Fas'ın Marakeş şehrinde 25 Eylül 2016 tarihinde "Country Seminar on Turkish PPP Experiences” toplantısı gerçekleştirileceği, Türkiye ve Fas kamu kurum ve kuruluşlarından bürokratların, özel sektör temsilcilerinin ve İslam Kalkınma Bankası bölge yetkililerinin gerçekleştireceği sunumlar kapsamında, Türkiye ve Fas'ın PPP model uygulamaları karşılaştırmaları ve know-how paylaşımı amaçlanmakta olup toplantının taslak programı ekte yer almaktadır.

Dünya Bankasının 2015 Global PPP Raporuna göre Türkiye, 44,7 milyar dolarlık 7 projeyle dünya genelindeki PPP yatırımlarının %40'ını tek başına gerçekleştirirken Mega Projeler sıralamasında lider ülke konumuna ulaşmış olduğu, Fas'ta ilki gerçekleşecek Ülke Semineri vesilesiyle Türkiye'nin otoyollar, havalimanları ve hastane projelerinde dünya çapında edinilen deneyimleri Afrika'dan ve İslam ülkelerinden gelen bürokrat, müteahhit ve teknik müşavirlerle paylaşılacağı,

Diğer taraftan Fas'ın 2015 yılında yayınlanan PPP yasasıyla iş yapma kolaylaşmış ve ihale süreçlerinde saydamlaşma sağlandığı ve Dünyanın her yerinden yatırımcı çekerek gelecek dönem kalkınmasında PPP modelini etkin bir şekilde kullanmayı hedefleyen Fas, özellikle otoyol, havalimanı ve enerji alanında PPP yatırımları öngörmekte olduğu, Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi olarak Mayıs ayında Fas'a gerçekleştirilen teknik müşavirlik heyeti kapsamında çeşitli Bakanlık, kamu şirketleri ve özel sektör ile yapılan tüm görüşmelerde PPP konusu ele alınmış ve Türkiye ile işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin linkte yer alan katılım formunu doldurarak, 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kayıt olmaları gerekmektedir.

Başvuru Linki: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/228/7210

EK: Fas PPP Toplantısı Taslak Program

 

4) Sri Lanka İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından, Ekonomi Bakanlığına iletilen yazıya atfen, Sri Lanka'da açılacak ihale duyurularının ilgilenebilecek firmalarımıza iletilmesi hususu talep edilmektedir. Dışişleri Bakanlığı'nın ihale duyurularını kapsayan ilgili yazısı ekte yer almaktadır.

EK: Dışişleri Bakanlığının Yazısı (5 Sayfa)

 

5) Kamerun Sevk Öncesi Muayene Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen, "T.C. Ekonomi Bakanlığından iletilen yazıda, Yaounde Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya istinaden, Yaounde, Kamerun'a yapılacak ithalatta uygulamaya başlatılacak olan PECAE (Le Programme d'Evaluation de la Comformite avant Embarquement des merchandises İmportees en Republique du Cameroun) oalrak adlandırılan sevk öncesi muayen uygulamasının fiilen Eylül aya başında yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü ve konu hakkında Kamerun Standart ve Kalite Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden, http://www.anorcameroun.info/pecae/ linkinden detaylı bilgi alınması mümkün olduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, uluslararası denetim şirketi SGS yanında, yine uluslararası bir kuruluş olan ve ülkemizde de şubesi bulunan İNTERTEK http://www.intertek-turkey.com/ firmasınca da yürütüleceği anlaşılan söz konusu işlemlere tabi olacak tüm ürünlere ilişkin listeye http://www.anorcameroun.info/documents/produits-pecae.pdf linkinden ulaşabileceğinin, sevk öncesi muayene ilişkin üç farklı yöntemin söz konusu olduğu bildirilmektedir. Konuya ilişkin tablo ekte gönderilmektedir.”

denilmektedir.

EK: Kamerun-Tablo (1 Sayfa)

 

6) Tekerlekli Fuar Çantası

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Expobox firmasından alınan yazıya istinaden, fuar organizasyonlarında ziyaretçi sayısını artırmada etkili promosyon araçlarından biri olan tekerlekli fuar çantası Expobox'ın, Katalog ve numuneler için taşıma kolaylığı sağladığı ve fuarlarda marka bilinirliğini artırdığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Expobox 'ın, , İstanbul İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere, ilgili birçok kurum tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. Çanta ile ilgili muhtelif görsellere http://www.ikikereiki.com.tr/mail/tr/tr.htm linkinden erişiminin mümkün olduğu bildirilmektedir.

 

7) Cinte Techtextil China 2016

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Teknik tekstil üreticilerimize yeni Pazar imkanları sunabilmek ve dünya çapında bu alanda önde gelen fuarların ihracatçı firmalarımız nezdinde bilinirliğini arttırmak amacıyla CINTE TECHTEXTIL CHINA (12 -14 Ekim 2016 ) Teknik Tekstil Ürünleri Fuarına İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri ihracatçıları Birliği tarafından bir info-stand katılımı gerçekleştirileceği,

Teknik tekstil firmalarımızı temsil etmek amacıyla katıldığınız bu fuar için hazırlamış olduğumuz fuar kataloğunda firma bilgilerinin yer alması için ekte yer alan katalog formunun doldurularak 02 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar ridvan.zengin@itkib.org.tr adresine e-posta ile iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK: Firma Katalog Bilgileri Formu (1Sayfa)

 

8) Bitki Islahı Proje Pazarı

AKİŞMER Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Tasarım Merkezinden alınan bir yazıda, AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi 3 Kasım 2015 tarihinde Antalya'da ilk defa ulusal bir proje pazarı düzenlediği, bölgemizin öncelikleri ve Üniversitelerinin yetkinlikleri göz önünde bulundurularak Tarım Sektörü hedef alınmış ve Türkiye'de Bitki Islahı çalışmaları yürüten araştırmacılar, firmalarla bir araya getirildiği,

8 Ekim 2016 tarihinde Antalya'da EXPO 2016 bünyesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Antalya ve Sanayi Odası (ATSO) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) iş birliği ile ilk defa uluslararası olarak düzenlenecek olan Bitki Islahı Proje Pazarı (BİPP)'nda Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerden gelen ıslah projeleri firmalar ile buluşturulacak ve yapılan ikili görüşmeler ile Ar-Ge iş birlikleri için ilk adımlar atılmasına katkı sağlanacağı belirtilmektedir.

Araştırmacılar, ödüllü olarak düzenlenecek Bitki Islahı Proje Pazarı'na (BİPP), ıslah çalışmalarının herhangi bir aşamasındaki fikirleri, projeleri veya yeni çeşitleri ile katılabilecekleri ve firmalar veya diğer araştırmacılar ile ortak proje kurgulama, proje fikirleri kapsamında iş birlikleri geliştirme ve yatırımcılarla tanışma fırsatı yakalayabilecekleri ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter