İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-107 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve YYS Karşılaştırılmaları Eğitimi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/201-1729                                           Denizli, 02/09/2016

Konu:Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve YYS Karşılaştırılmaları Eğitimi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 107)

 

Sayın Üyemiz,

20 Eylül 2016 tarihinde DENİB Konferans Salonu ‘nda "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve YYS Karşılaştırılmaları, YYS Başvuru ve Değerlendirmesi ile Denetim Aşamasına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitimi" düzenlenecektir.

Eğitime özellikle Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi olan firmaların yöneticilerinin katılımı önem arz etmektedir.

Sözkonusu eğitim sunumu, Gümrük ve Ticaret Emekli Başmüfettişi, Bağımsız Denetçi Özdem İŞSEVER, Gümrük Müşaviri & Öğretim Görevlisi Ahmet ÖZKEN ile Endüstri Mühendisi & Lojistik Uzmanı Ayşe ÖZKEN tarafından gerçekleştirilecektir.

Tüm ihracatçılarımıza ve konuyla ilgili katılımcılara açık olan programa başvuruların aşağıda yer alan online form aracılığıyla (en geç 17 Eylül tarihine kadar) yapılması beklenmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 


Başvuru : Online Başvuru Formu

 

PROGRAM:

14.00-14.15 Kayıt

14.15-15.00 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Uygulaması,

Firmalara Sağladığı Kolaylıklar 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İşlemler Tek Pencere (Single Window) Sistemi ve Türkiye uyarlamaları.

15.00-15.15 Ara

15.15-16.30 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Nasıl Yapılır?

Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Dikkat Edilecek Hususlar .

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Bakanlıkça Yapılacak Denetlemelerde Karşılaşılabilecek Sorunlar Çözüm Yolları.