İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-109 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/204-1746                                           Denizli, 05/09/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 109)

 

Sayın Üyemiz,

1) Mısır/Korunma Önlemi Soruşturması

2) ABD/Anti-Damping Soruşturması

3) Firma Listesi

4) İHBAR

5) 16.Dünya İnsan Yönetimi Kongresi

6) Azerbaycan Vergi Sistemindeki Reformlar

7) Erteleme / Türkiye-Etiyopya İş Forumu

8) Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar

9) PRODEXPO 2017 Fuarı Milli Katılım Ön Başvurusu

10)REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

 

1) Mısır/Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Mısır tarafından "Polietilen Tereftalat” (3907.60 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 8 Aralık 2015 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturma başlatıldığı ve bahse konu soruşturma kapsamında soruşturmadan muaf tutulma talebimizi içeren mektup ve teknik mahiyetteki ülkemizin görüşleri yazılı ve şifahi olarak müteaddit defalar Ekonomi Bakanlığınca Mısır makamlarına tevdi edildiği bildirilmektedir.

Kahire Ticaret Müşavirliği aracılığıyla edinilen malumata göre şikayetçilerin başvurularını geri çekmeleri neticesinde mezkur soruşturma herhangi bir önlem alınmadan kapatılmış olup konuya ilişkin bildirimin bir örneği ekte yar almaktadır.

EK: Kapanış Bildirimi

 

2) ABD/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Çift Eksenli Jeogrid” (3926,90, 3920,20 ve 3925,90 Gümrük Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 16 Şubat 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde %38,92-%66,74 oranları değişen geçici önlem tatbik edilmesine karar verildiği, konuya ilişkin 22 Ağustos 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına

https://www.federalregister.gov/articles/2016/08/22/2016-20024/certain-biaxial-integral-geogrid-pruducts-from-the-peoples-republic-of-china-affirmative-preliminary internet adresinden ulaşabileceği bildirilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

3) Firma Listesi

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Abidjan Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya istinaden, Fildişi Sahili Gümrük Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir örneği ekte iletilen sirküler ile 2016 yılının ikinci yarısında, lisanslı hayvansal ürün ithalatı yapması uygun görülen firma ve şahısların belirlendiği ifade edilmektedir. Söz konu sirküler ile firma ve şahıslara ilişkin liste ekte sunulmaktadır.

EK: Sirküler ve Firma Listesi

 

4) İHBAR

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen, Türk ve Suudi firmalara aracılık yapan ekte kimlik bilgileri verilen Semir Aygün isimli Türk vatandaşı tarafından, Türkiye'de çalıştığı ihracatçı firmalara ödenmek üzere Suudi alıcı firmalardan topladığı yaklaşık 1,5 Milyon SAR tutarındaki meblağın, Türkiye'deki ilgili firmalara ödenmediğinin tespit edildiği, ilgili kişinin yine Türkiye'de özellikle Uşak ilimizdeki battaniye ve seccade üreticisi firmalar ve farklı illerde de olabilecek farklı sektörlerimizdeki firmalarımızla irtibata geçerek, firmaların Suudi Arabistan'a ihracat yapmalarına aracılık etmeye çalıştığı bilgisinin taraflarına ulaştığı ifade edilmektedir.

EK: Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin yazısı ve Semir Aygün Kimlik Fotokopisi ve Ödeme Belgeleri ile tutanaklar (11 Sayfa)

 

5) 16.Dünya İnsan Yönetimi Kongresi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Daha önce Londra, Paris, Sidney, Washington gibi dünyanın en önemli şehirlerinde gerçekleşen, Dünya yöneticilerini bir araya getiren ve İnsan Yönetimi Dernekleri Dünya Federasyonu (WFPMA) Kongresi olan "16.Dünya İnsan Yönetimi Kongresi”ne, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde ev sahipliği yapacağı bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi: http://www.wfpma2016istanbul.org/tr/

 

6) Azerbaycan Vergi Sistemindeki Reformlar

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince hazırlandığı ifade edilen "Azerbaycan'ın vergi sistemindeki reformlar” başlıklı bilgi notu ekte gönderilmektedir.

EK: Bilgi Notu (4 Sayfa)

 

7) Erteleme / Türkiye-Etiyopya İş Forumu

İlgi: 17.08.2016 tarih ve 2016-100 sayılı duyurumuz.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya istinaden, eşbakanlığı T.C.Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından yürütülen Türkiye-Etiyopya 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri işbirliğinde 6-8 Eylül 2016 tarihleri arasında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilecek olan Türkiye-Etiyopya İş Formu'nun, Etiyopya tarafının talebi üzerine söz konusu KEK Toplantısı ile birlikte ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmektedir.

 

8) Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, İstanbul Maden ve Metallar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıya atıfla, AB'nde yayımlanan 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR), biyosidal ürünlerin kullanımı ve AB'de pazara arzına ilişkin süreçleri fonksiyelleştirmek, insan, hayvan ve çevre sağlığını yüksek seviyede korumak amacıyla yayımlanmış olduğu ifade edilerek Tüzük kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda sanayicilerimize yol göstermek amacıyla İMMİB bünyesindeki Biyosidal Masası kurulduğu,

Anılan tüzüğün sadece AB'de piyasaya sürülen biyosidal ürünleri değil biyosidal ürünle işlem görmüş eşyaları (elektronik ürünler, mobilya, tekstil, otomobil vb.) da kapsamakta olduğu, işlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi zorunluluğu getirmekte olduğu ve 1 Mart 2017 tarihinden itibaren anılan yükümlüklerin yerine getirilmemiş işleniş eşyaların AB pazarında yer almayacağı vurgulanmaktadır.

Sanayicilerimizin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirilmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, http://biyosidal.immib.org.tr adresinde yer alan "Biyosidal İşenmiş Eşyalar Broşürünün” ve daha detaylı bilgi almak isteyen firmalarımızın İMMİB Biyosidal Yardım Masasından bilgi alabilecekleri ifade edilmektedir.

 

9) PRODEXPO 2017 Fuarı Milli Katılım Ön Başvurusu

İstanbul İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Moskova-RUSYA'da 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan PRODEXPO 2017 Uluslararası Gıda ve İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince organize edilmesinin planlandığı,

Prodexpo fuarının bu sene 24.kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, er ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatlar sergileneceği,

2016 yılında 90.000 m2'lik sergi alanında, 67 farklı ülkeden, 1963 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 54.577 kişi ziyaret ettiğini ve bununla birlikte bahsi geçen fuar, Rusya ve Doğu Avrupa'nın da en büyük fuar organizasyonu olduğu, bu sebeple Rusya gıda sanayisini yönlendirme kabiliyetine sahip olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca son dönemde Rusya'nın ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinin olumsuz seyretmesi, ithalat talebi anlamında, Rusya'nın ilgisinin yakın coğrafyasına kaymasına neden olduğu, bu durumun Rusya'yı Türkiye'nin odak noktası getirdiği ve fuarın önemini pekiştirmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla söz konusu fuara başvuruda bulunma planlayan üyelerimizin, en geç 21 Eylül 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formlarını, İİB Genel Sekterlikleri 0 212 454 05 01 - 02 faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi için irtibat:

Hububat Birliği-Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Ayşe EKİNCİ-Nur ARSLAN

Tel: 0212 454 06 89-454 06 50

EK: PRODEXPO 2017 Fuarı ön başvuru formu (1 Sayfa)

 

10)REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metallar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği hatırlatılmaktadır.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği ve söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu belirtilmektedir. 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; AB'ye ihracat yapan/yapacak olan yada ihracata yönelik tedarik hizmeti veren firmalarımızı doğrudan etkileyecek olan bahse konu tüzüklere ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı talimatıyla Genel Sekreterlikleri bünyesinde kurulmuş olan İMMİB Endüstriyel REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası tarafından bilgilendirme faaliyetlerine devam edildiği ve Birliklerince düzenlenmekte olan REACH ve CLP Tüzüğü hakkındaki bilgilendirme seminerlerinin, Genel Sekreterliğimizin talebi halinde bölgemizde de organize edilebileceği belirtilerek, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği,

http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten94.pdf adresinde yer alan İMMİB REACH, CLP ve BİYOSİDAL Yardım Masası bülteninin yer aldığı ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter