İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-111 Tacikistan-Referans Fiyat Uygulaması Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/209-1759                                          Denizli, 07/09/2016
Konu:Tacikistan-Referans Fiyat Uygulaması Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 111)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi: 13/06/2016 tarih ve 2016-65 sayılı duyurumuz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Duşanbe Ticaret Müşavirliğinin Tacikistan Gümrük Komitesi heyeti ile gerçekleştirdiği bir toplantıda, Tacik tarafının iki ülke arasında veri değişimine dair bir düzenleme yapılması ve bu kapsamda Afganistan ile yürütülen pilot projenin Türk Gümrük İdaresi ile de hayata geçirilebileceği önerisi çerçevesinde ihracatçılarımızın anılan ülkedeki referans fiyatı uygulamasından olumsuz etkilenip etkilenmediğini, ayrıca bu yönde bir veri değişimine dair değerlendirmelerinizi ilgi'de kayıtlı durumuzda talep edilmesine istinaden,

Bu defa, konuya ilişkin olarak şifahen temas edilen Ticaret Müşavirliğince;

-İthalatçıların düşük faturalandırma yapmasını önlemek amacıyla Tacik tarafınca referans fiyatına başvurulduğu,

-Bu uygulamaya ihracatımız için önem arz eden halı, tekstil ürünleri ve İnşaat malzemesi ürünleri başta olmak üzere geniş kapsamlı bir ürün grubunun dahil olduğunun, bahse konu ürün listene http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-216008 adresinden ulaşılabildiği,

-Tacik tarafının bu konuyu önümüzdeki dönemde yapılması muhtemel bir KEK toplantısı gündemine de taşımak isteyebileceği

hususları belirtilmiştir.

Bunlara ilaveten, Afganistan ile yürütülen pilot projeye ilişkin olarak Tacikistan Gümrük Komitesinden temin edilen, Teknik Protokolün bir örneği de ekte sunulduğunun, söz konusu Teknik Protokolün incelenmesinde de görüleceği üzere, taraflar arasında elektronik sistem üzerinden değişime konu gümrük verilerinin arasında, ürünün tanımı, ambalaj da dahil olmak üzere ürünün ağırlığı, tek beyandaki toplam paket miktarı, beyanda bildirilen toplam fatura tutarı gibi verilerinin bulunacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan pazarda firmalarımızın referans fiyat uygulaması ile ilgili bir şikayet olup olmadığı ve değişime konu olacak verilerin ihracatımıza olası etkileri itibariyle yeniden değerlendirilerek görüş ve önerilerinizin en geç 08 Eylül 2016 Perşembe günü saat 12:00'e kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere, ek 2'de yeralan form vasıtasıyla arge@denib.gov.tr e-posta adresimize gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Teknik Protokol (6 Sayfa)