İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-113 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Değişikliği

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2016/18-1790                                               Denizli, 09/09/2016

Konu:Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Değişikliği

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2016-113)

 

Sayın Üyemiz,

 

08/09/2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (İhracat: 2016/9) aşağıdaki linkte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160908-17.htm