İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-117 KOSGEB 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/218-1822                                           Denizli, 22/09/2016
Konu:KOSGEB 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 117)

Sayın Üyemiz,

KOSGEB Denizli İl Müdürlüğünden alınan bir yazıda, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla hazırlanan "2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Protokolü” imzalandığı,

Bahse konu Kredi Programının;

-İşletme başına üst limiti 1.500.000.-TL,

-Sıfır (0) faizli,

-İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacağı ifade edilmektedir.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler, protokole taraf Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. şubelerine başvuruda bulunabilecek olup, İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kar payı bedelinin tamamı, İdare Başkanlıkları tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.

Bahse konu desteğe başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, 19 Eylül - 3 Ekim 2016 tarihleri arasında http://kredi.kosgeb.gov.tr/ adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter