İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-118 UR-GE Proje Duyurusu (Tekstil)

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/229-1825                                         Denizli, 22/09/2016
Konu:UR-GE Proje Duyurusu (Tekstil)

 

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2016 - 118)

 

Sayın Üyemiz,

ARGE / 2016 - 102 numaralı sirküler ile daha önce duyurusunu yaptığımız ve son başvuru tarihi tekrar düzenlenen proje hakkında hatırlatma aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ve Birliğimiz organizatörlüğünde yürütülen "Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” projelerimiz, "Turkish Towels” çatısı altında sürdürülmektedir.

Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler ve projede yer almayan üye firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda "Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” başlığı ile ek bir proje başlatılması planlanmaktadır.

Projenin adımları aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1) İhtiyaç Analizi: Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın bir araya gelmesi ile oluşturulacak kümelenme çalışmasında, ilk adım, katılımcı firmalarımızın mevcut durum ve hedeflerinin uzman ve bağımsız bir kurum tarafından incelenerek, gelişime açık iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hem üretim, hem pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için destek alanlarının belirlenmesidir.

2) Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları: İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından, belirlenen alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak, katılımcı firmalarımızın hem pazarlama alt yapısı hem de teknik destek altyapısı açısından gerekli eksiklerini tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim ve danışmanlık konuları, İnovasyon, Yalın Üretim, Maliyet Yönetimi, Kurumsallaşma ve Risk Analizi gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

3) Yurt Dışı Pazarlama Programları: Katılımcı firmalarımızın hedef pazarları doğrultusunda, ilgili ülkeye yönelik alım heyeti, ticaret heyeti ve yurt dışı fuar katılımı gibi çeşitli faaliyetler düzenlenerek, firmalarımızın ihracat hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlamaktır.

Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenmesi planlanan proje kapsamında katılımcı firmalarımız eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için %75 teşvik desteğinden yararlandırılacaktır, bahse konu faaliyetler için %25'lik teşvik harici kısım ise, proje faaliyetine katılan firmalar arasında paylaştırılacaktır. Projeye yalnızca sermaye şirketleri dâhil olabilmektedir. (Bu kapsamda mevzuat gereği şahıs şirketleri yararlanamamaktadır.)

Bu bağlamda söz konusu olan bu yeni projeye katılmak üyelerimizin "Katılımcı Şirket Talep Yazısı” formunu en geç 10 Ekim 2016 Pazartesi gününe kadar Birliğimiz UR-GE ve Dış İlişkiler Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Katılımcı Şirket Talep Yazısı