İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-12 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/31-288                                             Denizli, 19/02/2016
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 12)

 

Sayın Üyemiz,

1) Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destek Uyg. Esas. Tebliği

2) Mısır Kayıt Sistemi

3) Tunus, Sudan, Güney Sudan, Hollanda-Sorunlar

4) Irak-Erbil Ticaret Heyeti

5) Endonezya, Cakarta Ticaret Heyeti

6) Tayvan Ticaret Heyeti

7) Cat Expo Kazakistan 2016 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

 

1) Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destek Uyg. Esas. Tebliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10/02/2016 tarih 16201 sayılı yazıda;

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği'nin (2016/6) 1 Şubat 2016 tarih 29611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Ek : Tebliğ

 

2) Mısır Kayıt Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Mısır Üretici Kayıt Sistemi hakkında Ekonomi Bakanlığından aldıkları yazıya atfen; Kahire Ticaret Müşavirliğimizce uygulamacı kurum olan GOEIC yetkilileriyle gerçekleştirildiği bildirilen muhtelif temaslar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan ve kayıt için istenen belgelerin Türkiye'deki muhtemel karşılıkları ile başvuru sürecine ilişkin bilgileri içeren Bilgi Notu'nun bir örneğinin sunulduğu bildirilmektedir.

Sözkonusu uygulamayla ilgili güncel gelişmelerin GOEIC web sitesinden (http://www.goeic.gov.eg/en) takip edilebileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Mısır'a ihracat yapan firmalar için, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organization for Export and Import Control - GOEIC) bünyesinde oluşturulacak merkezi bir sisteme kaydolma zorunluluğu getirildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeniyle ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Pazara Giriş Engelleri Çalışma grubuna ait olan pgc@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresi üzerinden de Bakanlığımıza iletebilmelerinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Ek : Bilgi Notu

 

3) Tunus, Sudan, Güney Sudan, Hollanda-Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Tunus, Sudan, Güney Sudan ve Hollanda arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin en geç 24 Şubat 2016 Salı günü mesai saati bitimine kadar TİM'in nebileyukselici@tim.org.tr adresine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

4) Irak-Erbil Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından Irak'ın Erbil şehrine yönelik Ticaret Heyetinin 06 Mart 2016 tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Erbil'de, ihracatımızın arttırılması ve iki ülke arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek heyetimize inşaat malzemeleri, otomotiv ve yan sanayi, makine ve ekipmanları, tekstil ve hazır giyim, ilaç sanayi, elektrikli ve elektronik cihazlar, demir-çelik ürünleri, tarım aletleri, gıda ürünleri, gıda işleme makineleri, mücevherat, plastik ve plastikten mamul eşya, temizlik maddeleri, kağıt ürünleri, mobilya, komple tesis inşası, enerji, medikal ekipmanlar ve hastane malzemeleri, telekomünikasyon, madencilik ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarının da fayda görüleceği,

Bu çerçevede, bahse konu heyete katılmak isteyen üyelerimizin http://goo.gl/nWYZx9 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 26 Şubat 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri (Hamili bulunulan pasaport türü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız havalimanına varışlarında 10 gün kalış süreli geçici izin alabilmektedir.) ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Vakıfbank Mersin Şubesi (Iban No: TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41), Dolar hesabına 1,000.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Didem SAYGI E-posta: didemsaygi@akib.org.tr Tel: 0324 325 37 37 (1217)

Şebnem TİNLİ E-posta: sebnemtinli@akib.org.tr Tel: 0324 325 37 37 (1130)

 

5) Endonezya, Cakarta Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 28-30 Mart 2016 tarihleri arasında Endonezya'ya yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği ve başkent Jakarta şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bahsigeçen Ticaret Heyeti'ne ilişkin ayrıntılı bilgilere ve heyet taslak programına aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Endonezya, Cakarta Ticaret Heyeti

http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-endonezya-cakarta-heyeti.html

 

6) Tayvan Ticaret Heyeti

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve EİB organizasyonunda 22-25 Mart 2016 tarihleri arasında Tayvan'a yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği, başkent Taipei şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezileninin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturacak nitelikte ikili iş görüşmelerinin de (B2B) yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahsigeçen Ticaret Heyeti'ne ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Tayvan Ticaret Heyeti

http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-tayvan-ticaret-heyeti-2325-mart.html

 

7) Cat Expo Kazakistan 2016 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, CAT EXPO KAZAKİSTAN milli fuarının (10-12 Mart 2016) Türkiye Milli Katılımının adıgeçen Birlik tarafından organize edileceği bildirilmektedir.

Cat Expo Kazakistan 2016 Fuarı

http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/sirkuler_goster.asp?id=5954&source=W

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.