İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-122 İran Ticarette Teknik Engeller Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/226-1924                                          Denizli, 05/10/2016

Konu:İran Ticarette Teknik Engeller Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 122)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; T.C Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, İran'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması sonrasında, İran ile ikili ticaret akışının arzu edilen seviyelere taşınabilmesi açısından ticarette teknik engellerin önlenmesi ve buna yönelik mekanizmaların oluşturulması ihtiyacı öne çıkmakla birlikte ilave belge, sertifika, test raporu, işaretleme vb. kaynaklı ticarette teknik engellerin önlenmesinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Sayın Bakanın talimatı çerçevesinde, Bakanlıkça ülkemiz ile İran arasında uygunluk değerlendirilmesi sonuçlarının karşılıklı tanınması imkanlarının araştırılması yönündeki çalışmalara başlandığının, İran'a ihracatımızda ilave belge, sertifika, test raporu, işaretleme vb. kaynaklı karşılaşılan ticarette teknik engellerle ilgili bilgiye ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bilgileri ve ticarette teknik engellerde karşılaşılan sorunlara ilişkin firmalarınızca hazırlanacak sorun bildirim formlarını, Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere en geç 6 Ekim Perşembe günü saat 12:00'e kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.