İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-123 Tebliğ Taslağı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/227-1930                                          Denizli, 06/10/2016

Konu:Tebliğ Taslağı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 123)


Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; ihracatçılarımızı da ilgilendiren düzenlemeleri içeren 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulamasını düzenleyen Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz ve anılan Kanun ve Yönetmelik gereğince hazırlanan Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı'na http://bit.ly/2dXqEsU adresinden ulaşılabilmekte olup, taslak metne yönelik eklenmesini, değişiklik yapılmasını veya çıkarılmasını öngördüğünüz hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizi ekte yer alan formun kullanılarak, 11 Ekim 2016 Salı günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 


EK: Taslak Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 Sayfa)