İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-124 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/230-1959                                          Denizli, 10/10/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 124)

 

Sayın Üyemiz,

1) Özbekistan / 12. Uluslararası Özbek Pamuk ve Tekstil Fuarı

2) Norveç'e Kuru Meyve İhracatı

3) Hindistan/Anti-Damping Soruşturması

4) Cilvegözü Sınır Kapısı

5) Türkiye-Rusya İş Konseyi

6) Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu 18 Ekim 2016 İstanbul

7) Zimbabve-İş Yapma Ortamı

8) Hanjin Shipping Co Firmasının İflası

9) REACH CLP Biyodisal Aylık Bülten

10)Ambalaj Tasarım Yarışması Ödül Töreni

 

1) Özbekistan / 12. Uluslar arası Özbek Pamuk ve Tekstil Fuarı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen Notaya atıfla, "12. Uluslararası Özbek Pamuk ve Tekstil Fuarının 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Taşkent'te düzenleneceği ve söz konusu fuara Türk tekstil şirketlerinden katılım sağlanması konusunda yardım talep edildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu fuara katılım hakkında irtibat görevlisinin Özbekistan Dışişleri Bakanlığı İnsani-Kültür İşbirliği Dairesi Başkanı Yusup Kabulcanov (eposta: culture@tiv.uz, tel: +998 712362997) olduğu belirtilmektedir.

 

2) Norveç'e Kuru Meyve İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıya istinaden, Norveç'e kuru meyve ve mamulleri ihracatında, Avrupa Birliği ülkelerince istenilen ve birer örneği ekte yer alan belgelerin de talep edilmekte olduğu belirtilmektedir.

EKLER:

1. Sağlık Sertifikası Örneği

2. Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu Örneği

 

3) Hindistan/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Hindistan tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Ofloksasin Asit/O-Asit” (2915.29, 2915.29, 2916.39, 2918.30, 2918.99, 2934.99, 2941.10, 2941.90 ve 2942.00 Gümrük Tarife Pozisyonlar altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olup konuyu ilişkin 29 Eylül 2016 tarihli Hindistan Resmi Gazetesi nüshasına http://commerce.nic.in/doc/writereaddata/traderemedies/MOC636106657961203074_Adint_O-Acid_ChinaPR.pdf internet adresinden ulaşabilmektedir.

Mezkür soruşturmanın bir önlemle sonuçlanması halinde bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Hindistan'a ihracatında ÇHC menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

4) Cilvegözü Sınır Kapısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nin bir yazısına atfen Meclisleri kanalıyla Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıda, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye'ye giriş çıkışlarda aktif biçimde kullanıldığı ve bahse konu kapıda Suriye'ye ihracat karşılığı ithalat izinleri verilmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı, tırların sınırda bekleme sürelerinin arttığı ve araç bulmakta sıkıntı çekildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, belirtilen olumsuzlukların azaltılabilmesi ve transit ticaret ve ihracat işlemi gerçekleştiren üyelerin yaşadığı zaman ve maliyet kaybının önlenmesi için yeni bir gümrük kapısının açılması ve bu geç alanın genişletilerek birim zamandaki tır geçiş sayısının arttırılmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinden girişimlerde bulunulması talep edildiği,

Konuya ilişkin talebin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilmesini takiben alınan cevabı yazıda, söz konusu sınır kapısında, insanı yardım ve ihracata eşyası sevkiyatlarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınırın sınıf noktasında bulunan aktarma noktasının ve giriş-çıkış noktasının yeniden düzenlenmesi kapsamında, gerekli olan ödeneğin 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili bütçe tertibine aktarıldığı, halihazırda, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bahsi geçen inşaat çalışmalarının devam ettiği ve söz konusu inşaatın tamamlanmasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluğunun azalacağının tahmin edildiği bildirilmektedir.

 

5) Türkiye-Rusya İş Konseyi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atfen, Türkiye-Rusya İş Konseyi XVII. Ortak Toplantısının 12 Ekim 2016 Çarşamba günü Intercontinental İstanbul Otelinde organize edilmesi öngörülmekte olup, halihazırda her iki tarafta ilgili Bakanların toplantıyı teşrifleri konusunda teyitin beklendiği, ekteki taslak program çerçevesinde Ortak Toplantı gündemine ağırlıklı olarak turizm, tarım ve inşaat müteahhitlik alanında işbirliği konularını alınacağı belirtilmektedir.

Yazının devamında, ayrıntılı programı katılım teyidi verenlere bilahare iletileceği belirtilip, etkinliğe katılmayı arzu eden firmalarınıza, en geç 8 Ekim 2016, Cumartesi 18:00'a kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/243/7407 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yapmaları ve kişi başı 150 TL katılım ücretini online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları, üzerinde katılımcının ad ve soyadının belirtildiği katılım ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir dekontların neski@deik.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK: Taslak Programı (1 Sayfa)

 

6) Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu 18 Ekim 2016 İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen, "Dış Ekonomik İlişkiler kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA)'nın işbirliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)'nın destekleriyle, 18 Ekim 2016 tarihinde, Intercontinental İstanbul Hotel'de Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu düzenleyeceği, söz konusu foruma Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Hykmete Bajrami'nın ve T.C Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci'nin katılımlarının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazının devamında, halihazırda önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapan Kosova ile ülkemiz arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için tarım, gıda, tekstil, yenilenebilir enerji, turizm, madencilik ve bilişim teknolojileri sektörleri başta olmak üzere pek çok alanda önemli fırsatlar bulunduğu, forumda ayrıca tarım, tekstil ve turizm sektörlerindeki yatırım projelerine değinileceği belirtilmektedir.

Anılan forumun, ikili firma görüşmelerinin (B2B) yanı, sıra hükümet iş görüşmelerini (G2B) de içermesi söz konusu olup, Kosova ile iş yapan, iş yapmayı planlayan ve bilgi edinmek isteyen firmalarımızın katılımda fayda görülmektedir. Foruma katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin 13 Ekim 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıdaki bağlantıda katılım detayları yer alan başvuru formunu doldurup, katılım ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.”

denilmektedir.

Başvuru Formu: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/250/7266

Taslak Program

09:00-09.30 Kayıt

09:30-10:30 Açılış Oturumu

10:50-11:50 Sunumlar: yatırım projeleri ve finansal destekler

12:00-14:30 Çalışma Öğle Yemeği

 

7) Zimbabve-İş Yapma Ortamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Zimbabve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve anılan ülkedeki iş yapma ortamına ilişkin bilgileri içeren belgeye

http://www.zimtrade.co.zw/IMG/pdf/trade_directory_of_zimbabwe_2016.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

 

8) Hanjin Shipping Co Firmasının İflası

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atıfla, lojistik alanında faaliyet gösteren Güney Koreli Hanjin Shipping Co. firmasının iflasını açıklayarak dünya genelinde tüm operasyonlarını durdurmasından kaynaklı olarak ihracatçı firmalarımız açısından doğacak mağduriyetlerin giderilmesi için girişimlerde bulunulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Seul Ticaret Müşavirliği'nin ilettiği bilgilendirmede, Hanjin Firmasının iflasının ardından Güney Kore Hükümetinin firmayı kurtarmama kararı aldığı, bununla birlikte firmaların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla bir görev gücü kurulduğu, bu sayede teslimatların gerçekleştirilmeye çalışıldığı ve mağduriyet yaşan firmalarımıza fatura ve konteyner bilgisi ile Müşavirliklerine başvurulması halinde yardımcı olunabileceği ifade edilmektedir.

 

9) REACH CLP Biyodisal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten95.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

10)Ambalaj Tasarım Yarışması Ödül Töreni

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenecek olan "Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışması'nın ödül töreni 11 Ekim 2016 günü saat 17:00'de GAİB Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK: Davetiye Yazısı (2 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter