İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-127 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/240-2053                                           Denizli, 25/10/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 127)

 

Sayın Üyemiz,

1) RF İhracatçı Firma Listeleri Eylül Güncellemesi

2) Tebliğ Taslağı

3) Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5) 4-5 Kasım 2016 Sermaye Piyasaları Kongresi

6) Guatemala Yatırım Forumu

7) GOCA 2017 Konferansı - Malezya

8) Kazakistan Yatırım Forumu

9) KOZA 2017 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Duyuru Yazısı

10 Pure London 2017/1

11) CAT EXPO 2017/1 Fuarı

 

1) RF İhracatçı Firma Listeleri Eylül Güncellemesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos 2014 tarihinden ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, anılan ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden ilgili listeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF tarafından iletildiği,

Bu bağlamda, GTHB'nin 14.10.2016 tarihli yazısı marifetiyle Ekonomi Bakanlığına intikal eden, 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla güncellenen ve 633 firmadan oluşan "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” ile söz konusu listeye dahil olma talebi bulunan fakat gerekli kriterleri sağlayamayan firmaların durumlarını gösteren tablo sırasıyla Ek-1 ve Ek-2'de; 228 firmadan müteşekkil "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi” ile söz konusu listeye dahil olma talebi bulunan fakat gerekli kriterleri sağlayamayan firmaların durumlarını gösteren tablo ise sırasıyla Ek-3 ve Ek-4'te iletildiği, Mezkur yazıda; ayrıca, söz konusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dahil olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedürün, Bakanlıkları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ağ adresinde yer aldığı ve http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati ağ bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, güncellenen firma listelerinin RF tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacağı belirtilmektedir. Ayrıca, mevcut listelerde yer alan bazı firmalar tarafından listeye girmek için yeniden başvuru dosyası gönderildiğinin tespit edildiği ifade edilmekte olup, listede yer alan firmaların tekrardan başvuru dosyası göndermelerine gerek olmadığı belirtilmektedir. Firmalar tarafından söz konusu başvuruların doğrudan GTHB'ye yapılmaması gerekmekte olup, 2016 yılı Aralık ayı güncellenmesi için listeye girme talebinden bulunacak olan firma başvurularının, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 1 Aralık 2016 tarihine kadar arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

2) Tebliğ Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Avrupa Birliği (AB)'nin ilgili Komisyon Kararı dikkate alınarak AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan "Çift Kabuklu Yumuşakçalar, Deniz Kestaneleri, Gömlekliler, Deniz Kararından Bacaklıları ve Balıkçılık Ürünlerinin İthalatına İzin Verilen İhracatçı Ülkelerin ve Bölgelerin Listelerinin Oluşturulması Hakkında Tebliğ Taslağı'nın http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Mezkur Tebliğ Taslağına ilişkin olabilecek görüşlerinizi yukarıda belirtilen ağ adresinde yer alan tablo formatına uygun olarak 28/10/2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına ve elektronik ortamda akguls@ekonomi.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

3) Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Transparency Market Research tarafından yayınlanan Irak Yemeklik Yağ Piyasası Raporuna ilişkin olarak Bağdat Ticaret Müşavirliğince hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK: Bilgi Notu

 

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 11.10.2016 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği Ticaret Müşavirliğinin yazısı

 

5) 4-5 Kasım 2016 Sermaye Piyasaları Kongresi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) iletilen yazıya istinaden, güncel gelişmeler hakkında bilgi paylaşılması, sermaye piyasalarının bilinirliğinin arttırılması ve sermaye piyasası yatırımlarına yönlendirilen tasarruf oranının yükseltilmesi hedefleriyle TSPB, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik ortaklığıyla 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde Sermaye Piyasaları Kongresi'nin "Güçlü Sermaye Piyasası, Güçlü Türkiye” ana temasıyla düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan yazıda devamla Başbakan Yardımcısı Sn. Nurettin Canikli ve Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal'ın açılış konuşması yapacağı kongrede çok sayıda ana/eş zamanlı paneller ile eğitimler gerçekleştirileceği ve kongreye ücretsiz kayıt yaptırabileceği belirtilmektedir.

Not: Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için TSPB Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile bağlantıya geçilebilir.

( Telefon:212 280 85 67/E-mail: iletisim@tspb.org.tr )

Kongre tarihi: 4-5 Kasım 2016 Yeri: Wyndham Grand Hotel Levent

 

6) Guatemala Yatırım Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Guatemala Büyükelçiliğinden iletilmiş bir yazıya ithafla, 9-10 Kasım 2016 tarihlerinde Guatemala Ekonomi Bakanlığı eşgüdümünde başkent Guatemala'da bir yatırım forumunun düzenleneceği ve anılan foruma katılım için ücret talep edilmediği, ancak katılımcıların yol ve konaklama masraflarını karşılaması gerektiği belirtilmektedir.

İlgili yazıda devamla, Türkiye İhracatçılar Meclisinin geçtiğimiz Temmuz ayında, DEİK'in ise Ocak ayında Guatemala'ya yönelik gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerin önemine vurgu yapılarak Guatemala'dan da bir heyetin önümüzdeki dönemde ülkemizin ziyaretinin beklendiği ifade edilmektedir.

Taslak programına ekte yer verilen foruma ilişkin detaylı bilgiye http://www.gis.com.gt/2016/index.php/en adresinden ulaşabilmekte olup, katılım sağlamak isteyen firmaların kayıt işlemlerini http://eventos.industriaguate.com adresinden yapmaları mümkün bulunmaktadır.

EK: Taslak Program (2 Sayfa)

 

7) GOCA 2017 Konferansı - Malezya

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Malezya tarafından düzenlenen Global Offset & Countertrade Association 2017 Konferansı'nın (GOCA 2017) 26-29 Mart 2017 tarihleri arasında Kuala Lumpur'da gerçekleştirileceği, katılım sağlamak isteyen firmaların http://www.globaloffset.org/ internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecekleri ifade edilmektedir.

EK: Sunum (23 Sayfa)

 

8) Kazakistan Yatırım Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından Meclislerine gönderilen bir yazıda, 2 Kasım 2016 tarihinde Kazakistan'ın Pavlodar şehrinde "Ertys Invest-2016” temalı bir Uluslararası Yatırım Forumu'nun gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Sözkonusu Forum programı hakkında detaylı bilgiye http://investinpavlodar.kz internet adresinden ulaşabilmekte olup, Forum sırasında Pavlador'daki yatırım fırsatlarının ve yatırımcılara sunulan desteklerin tanıtılacağı konferansların, sergilerin ve çeşitli kültürel etkinliklerin tertip edileceği bildirilmektedir.

 

9) KOZA 2017 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Duyuru Yazısı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB), İstanbul'un Milano, Paris, Londra gibi moda şehirleri ile birlikte anılması ve Türk modasına yeni isimler, yeni çizgiler kazandırılması amacıyla 1992 yılından beri geleneksel olarak her yıl "Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması” düzenlenmekte olduğu, Sektörü ve ülkemizi yurtdışında tanıtan bu tür yarışmalar Türk Modası İmajına katkı sağladığı,

Tam 24 yıldır düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, bu sene de moda tasarımı alanında yükselmek isteyen genç yeteneklerle buluşacak olup, Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere www.kozayarismasi.com adresinden ulaşılabilmektedir.

 

10) Pure London 2017/1

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Türkiye Milli katılımı Genel Sekreterliklerince organize edilecek olan PURE LONDON fuarının 12-14 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, afiş ve tanıtım broşürü ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

EKLER:

1. Afiş

2. Tanıtım Broşürü

 

11) CAT EXPO 2017/1 Fuarı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Türkiye Milli katılımı Genel Sekreterliklerince organize edilecek olan CAT EXPO fuarının 12-14 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

EK: Tanıtım Broşürü

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter