İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-128 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/247-2103                                           Denizli, 31/10/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 128)

 

Sayın Üyemiz;

 

Konu Başlıkları 

1) KİK / Korunma Önlemi Soruşturması

2) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

3) Meksika Pazarı

4) Tunus 2020 Uluslararası Yatırım Konferansı,(29-30 Kasım 2016)

5) Özbekistan 21.Uluslararası Sergi ve Bilimsel Uygulamalar Konferansı

6) India - Europe 29 Business Forum

7) İstanbul 2016 PPP Zirvesi, 5 Kasım-Swissotel İstanbul

8) Benin / Kotonu İşadamları-İşkadınları Heyeti( 4-7 Aralık 2016)

9) Kırgızistan İhale Duyurusu

10) SOLAS Sorunları

 

1) KİK / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) tarafından "Ferro Siliko Manganez” (7202.30 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard musasure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 21 Ekim 2016 tarihinden yayımlanan ekteki bildirime göre, KİK tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu,

Anılan bildirimin incelemesinden de görülebileceği üzere, ülkemiz, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde KİK tarafından uygulanmaya konulan önlemde muaf tutulmuş olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu gelişmenin KİK'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirildiği, bununla beraber son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olup, ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlendiği ve bu itibarla KİK'in ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme ya da soruşturma kapsamında alınabilecek bir nihai önlem dahil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

EK: DTÖ Bildirimi (4 Sayfa)

 

2) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları 21.10.2016 tarihli yazının bir örneğinin ilişikte gönderildiği bildirmektedir.

EK: Ticaret Müşavirliğinin Yazısı (2 Sayfa)

 

3) Meksika Pazarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Meksika Ticaret Müşavirliği tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "Meksika Temel Kılavuzu 2016" ve "Meksika'nın En Çok İthal Ettiği Ürünler, Türk İhracatçıları İçin Fırsatlar 2016" isimli raporlar ekte yer almaktadır.

EKLER:

1. Most Imported Products by Mexico 2016 (34 Sayfa)

2. Meksika'nın En Çok İthal Ettiği Ürünler 2016 (34 Sayfa)

3. Basic Guide to Mexico 2016 (51 Sayfa)

4. Meksika Temel Kılavuzu 2016 (49 Sayfa)

 

4) Tunus 2020 Uluslar arası Yatırım Konferansı, 29-30 Kasım 2016

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, yeni Tunus hükümetinin 2016-2020 Kalkınma Programı çerçevesinde, yapısal reformlar ve yatırım teşvikleriyle ekonomik canlanmayı hedeflediği,

Bu çerçevede; inşaat, lojistik, haberleşme, e-devlet, dijital ekonomi, sanayi, turizm, eğitim, kültür, enerji, çevre alanlarından 37 projenin, yatırımcıların ilgisine sunulmuş olduğu ve yeni yatırım kanununu tanıtmak amacıyla başkent Tunus'ta 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde "Tunisia 2020” adıyla bir konferansın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İlgili konferansın detaylarına www.tunisia2020.com internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmekle beraber, anılan konferansa katılmak isteyen kuruluş, firma veya işadamlarının, Tunus Ticaret Müşavirliği (Tel: 0216 71 753 212 - 71 752 506, e-posta: tunus@ekonomi.gov.tr) ile temasa geçmesi gerektiği ifade edilmektedir.

EKLER:

1. Konferans (6 Sayfa)

2. Yeni Yatırım Kanunu İngilizce (15 Sayfa)

3. Yeni Yatırım Kanunu Arapça & Fransızca (22 Sayfa)

4. Projeler Tanıtım Broşürü (20 Sayfa)

 

5) Özbekistan 21. Uluslararası Sergi ve Bilimsel Uygulamalar Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Taşkent Büyükelçiliğinden, Dışişleri Bakanlığına gönderilen yazıya ithafla, Özbekistan Bakanlar Kurulu'nun desteği ve "Uzbekneftegaz”ın işbirliğiyle 17-91 Mayıs 2017 tarihlerinde Taşkent'te "21. Uluslararası Sergi ve Bilimsel Uygulamalar Konferansı: Özbekistan - Petrol & Gaz (OGU 2017)” düzenleneceği,

Anılan Konferansa, petrol, gaz, mühendislik, sondajla arama ve keşif, Petro-kimya ve nakliyat sektöründe faaliyet gösteren kurum ve şirketlerimizin ilgi çekebileceği ifade edilmektedir.

 

6) India - Europe 29 Business Forum

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ankara Hindistan Büyükelçiliği'nden alınan yazıya istinaden, Hindistan-Avrupa 29 İş Forumu'nun (IE29BF) Hindistan Dışişleri Bakanlığı ve FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) işbirliğinde 8-9 Aralık 2016 tarihlerinden Yeni Delhi'de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Gerçekleşecek Forumda, beceri geliştirme, biyoteknoloji, biyoloji, bilişim teknolojisi, akıllı şehirler temiz teknolojileri, yenilebilir enerji, oto ve oto yan sanayi, tarım ve gıda işleme ile lojistik sektörleri yer alacağı belirtilmektedir.

B2B görüşmelerinin de organize edilmesi planlanan Forum ile ilgili detaylı bilgi için http://www.ie29bf.in/ adresi ziyaret edilebileceği gibi, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Direktörü Rohit Sharma (rohit.sharma@fıcci.com) ile iletişime geçilebilmektedir.

 

7) İstanbul 2016 PPP Zirvesi, 5 Kasım-Swissotel İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan alınan yazıya atıfla, DEİK PPP Komitesi, son yıllarda Türkiye'nin PPP (Partner-Private-Partnership) alanında elde ettiği bilgi ve tecrübelerini ihraç etmek ve İstanbul'u PPP alanında bir çekim merkezi haline getirmek amacına yönelik olarak, bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası iş dünyası ve kamu kesimi paydaşlarını bir araya getirecek olan 2. İstanbul PPP Zirvesi'16, organizasyonunun 5 Kasım 2016 Cumartesi günü Swissotel'de gerçekleştirileceği iletilmektedir.

Anılan zirveye, T.C. Başbakanı Binali Yıldırım ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımlarının öngörülmekte olduğu ve 30 farklı ülkeden kamu ve özel sektörde karar vericilere ilave birçok PPP yöneticilerinin de katılacağı ifade edilmektedir.

Zirve kapsamında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK tarafından

düzenlenen PPP eğitim programına katılan davetli ülkelerin bürokratlarının ülkelerindeki fırsatları aktaracakları B2B etkinlikleri planlandığı belirtilmektedir.

DEİK - Borsa İstanbul işbirliğinde ve Dünya Bankası - IFC - İslam Kalkınma Bankası katkılarıyla gerçekleşecek zirveye davetli ülkeler; Azerbaycan, Bosna Hersek, Etiyopya, Fas, Gabon, Irak, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Mozambik, Nijerya, Portekiz, Romanya, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus olarak sıralanmaktadır.

Bu kapsamda, İstanbul PPP Zirvesi katılımlarınız için organizasyon ile ilgili bilgilere https://goo.gl/forms/fVZCi6G1ardy02LE2 erişilebilmekte olup, daha detaylı bilgi için bir önceki yılın tanıtım ve sonuç raporuna ise http://tinyurl.com/hjdxd9k adresi üzerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EKLER:

1. Program (1 Sayfa)

2. Ülke ve Bürokrat Listesi (1 Sayfa)

 

8) Benin / Kotonu İşadamları-İşkadınları Heyeti 4-7 Aralık 2016

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türk Hava Yolları ile Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında yapılan protokol çerçevesinde, Benin'in Kotonu şehrine azami 25 iş adamımız/iş kadınımız ile birlikte 4-7 Aralık 2016 tarihleri arasında bir iş adamları/iş kadınları heyeti düzenleneceği,

Pazar payımızın artırılması ve Benin'e yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize, pirinç, tahıl ürünleri, makarna, buğday unu, tavuk eti, çimento, kâğıt ürünleri, elektrik transformatörler, rafine petrol ürünleri, çimento, otomobil ve yan sanayii, maden işleme makineleri, sentetik filament iplik, dokuma, kumaş, eczacılık malzemeleri, ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmekte olduğu, diğer sektörlerden de başvurular kabul edileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın 18 Kasım 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar http://ow.ly/q69u305xZ8w internet bağlantısı üzerinden başvuru formlarını doldurmuş ve katılım ücretlerini yatırmış olmaları gerekmektedir.

Katılım ücreti, 1.200.- USD olup, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, tercümanlık ve vize işlemleri ile ilgili giderleri karşılamaktadır. İlgili tutarın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No:TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödenerek ilgili dekontun bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine (Tel: 0212 45400 96) iletilmesi gerekmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvuru formu ile katılım ücretinin son başvuru gününden önce gönderilmesi büyük önem arz etmekte olduğu ifade edilmektedir.

EK: Taslak Program (1 Sayfa)

 

9) Kırgızistan İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden iletilen natoya atfen, Kırgızistan'da yerleşik "Alfa Telecom” isimli anonim şirketin bünyesindeki Hükümet

hisselerinin devrini konu alan ihale bildirilmektedir.

EK: Kırgızistan İhale Bilgileri ( 8 Sayfa )

 

10) SOLAS Sorunları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir mailde, Bildiğiniz gibi Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ın Kuralı gereğince 1.7.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale geldiği,

Söz konusu kuralın etkin uygulanması için "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” 01.06.2016 tarihinde yayımlandığı,

Doğrulanmış brüt ağırlık tespiti konusunda, liman işletmelerinin ve acentelerin yeknesak ve makul bir fiyatta hizmet vermesi ve yalnızca bir kez ücretlendirme yapılmasının, ihracatçılarımız için büyük önem arz ettiği hususu 12.08.2016 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne iletildiği,

Girişimleri sonunda yapılan ilave düzenlemeler ile yeni yönerge 09.09.2016 tarihinde yayımlanmış olduğu , Buna göre:

-Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalara, tartım işlemlerini kendileri yapma yetkisi verildiği,

-Tartım yapacak tesislerin ISO belgesi sahibi olma şartı kaldırıldı. Sanayi Bakanlığı'ndan yetkili tesisler de tartım yapabiliyor. Tartı aletinin ağırlık ölçüm doğrulaması süresi 6 aydan 1 yıla çıkarıldığı,

-Doğrulanmış Ağırlık Belgesi'nin (DBA) ıslak imzalı / mühürlü olması koşulu kaldırıldığı,

-Tartım ücreti dışında, acenteler tarafından "bildirim ücreti” benzeri ücretlerin alınması yasaklandığı,

-Konteynerin önceden tespit edilen ağırlığı ile limanda sonradan yapılan ölçümde tespit edilen ağırlığında ±%5 farka izin verildiği

belirtilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu yeni düzenleme sonrası, halen yukarıda bahsedilen konularla ilgili yaşanan sorunların varsa, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere ivedilikle arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter