İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-129 İran TTM - Ev Tekstili

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/280-2104                                          Denizli, 31/10/2016

Konu:İran TTM - Ev Tekstili

 

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2016 - 129)

 

Sayın Üyemiz,

İTHİB'den alınan bir yazıda, Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi hedefleri doğrultusunda, Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi'nin ilki İran'ın başkenti Tahran'da "34 East Maryam Street Elahiyeh” adresinde faaliyete geçmek üzere olduğu belirtilmiştir.

14 Ekim 2016 Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimi ile İTHİB tarafından organizasyonu sağlanan Tahran TTM'de yer almak üzere hâlihazırda başvuru yapmış olan firmalara showroom alanlarının tahsisi sağlanmıştır.

Kira, Personel, Tanıtım kalemlerinde % 75 devlet desteği sağlanacak olan projemiz kapsamında, 49 €/m2 katılım payı ödeyerek kalan sınırlı sayıdaki showroom alanlarından birine sahip olunabilecektir.

Konunun üyelerinize duyurularak anılan TTM'de yer almak isteyen firmaların taleplerini en geç 3 Kasım 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekteki belgeler ile birlikte urge@denib.gov.tr adresine iletmesi hususunda yardımlarınız arz ve rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

 

EK-1: Ön Talep Formu

EK-2: Kullanıcı Talep Formu

EK-3: EK-C Formu

EK-4: Yer Kullandırma Sözleşmesi