İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-130 İran Şirketi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/253-2126                                           Denizli, 02/11/2016

Konu:İran Şirketi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 130)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, İran ajansı ISNA'nın 24 Ekim 2016 tarihli haberine istinaden, Mohammed Reza Abolfathi isimli bir şahsın kendisini İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı'na bağlı Araz Sazeh A.Ş'nin Genel Müdürü olarak tanıtarak adı geçen Bakanlığın damgasını kullandığı ve yasadışı biçimde para tahsil ettiği bilgisinin yer aldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, haberde yer alan Bakanlık açıklamasında; söz konusu kişinin mezkur Bakanlıkla herhangi bir bağının bulunmadığı, bu şahısla ilgili olarak 2015 yılı Kasım ayında başlatılan adli soruşturma sonucunda anılan şahsın büyük tutarda kefalet ödeyerek serbest kaldığı ifade edilmektedir. Anılan Bakanlık, söz konusu kişinin gözaltı süresinin bitmesinin ardından Tahran Mollasadra Caddesi'nde yeni bir ofis açtığını ve sahte projelerle yerli ve yabancı firmalardan para tahsil ettiğini ve Bakanlık, tüm gerçek ve tüzel şahısları bahse konu şirketin faaliyetlerini konusunda uyardığı bildirilmekte ve İran'da bu tarz kişilerin ya da firmaların zaman zaman ortaya çıkarak benzer girişimlere başvurduğu ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter