İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-133 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/264-2204                                          Denizli, 15/11/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 133)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları:

1) Sektörel Faaliyetlerle İlgili Görüşler

2) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

3) Irak Vizesi

4) Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmelik Taslağı

5) Deniz Taşımacılığı

6) Fas Eşarp İthalat Talebi

7) Özbekistan-Özelleştirme Duyurusu

8) THAIFEX 2017-World of Food Asia Milli Katılım Organizasyonu

9) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

 

1) Sektörel Faaliyetlerle İlgili Görüşler

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan 21/10/2016 tarihli yazıya atıfla, 19 Şubat 2016 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6518 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinin (c) bendi ile "ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak; mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceğinin hükme bağlandığı ve "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehin %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunluluğu” getirildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, söz konusu düzenleme kapsamında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak CPV (Common Procurement Vocabulary) kodlarında hazırlanan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinin Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edildiği de ayrıca ifade edilmektedir.

Anılan Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2017 yılı Ocak ayı içerisinde yayımlanmak üzere şekillendirilen liste ekte sunulmakta olup, listeye nihai şeklinin verilebilmesi için konuya ilişkin görüşlerin en geç Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 16 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir

EK: 2017 Yılı Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

 

2) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 07.11.2016 tarihli yazının bir örneği ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin Yazısı

 

3) Irak Vizesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Irak Gaziantep Başkonsolosluğu'nun Gaziantep Valiliği'ne gönderdiği bir yazıya atıfla, 28 Ekim 2016 tarihi itibariyle, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk ve Irak vatandaşlarının Irak ve Türkiye'ye seyahatlerinden vizeye ihtiyaç duymayacakları belirtilmektedir.

EK: Irak Gaziantep Başkonsolosluğu yazısı

 

4) Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmelik Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda alınan 24/10/2016 tarihli yazısına istinaden, Bakanlıkları Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 2016/797/EU sayılı "Avrupa Birliği Demiryolu Sisteminin Karşılıklı İşletilebilirliği” başlıklı yeni yaklaşım direktifinin uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan, demiryollarında karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin ve demiryolu alt sistemlerinin serbest dolaşımı ile bu hususlarda görevlendirilecek uygunluk değerlendirme kuruşlarına ait genel usul ve esasları belirleyen "Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmelik Taslağı” hazırlandığı bildirilmektedir.

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün http://www.ddgm.gov.tr/ adresinde mevzuat başlığı altında bulunan taslak yönetmelik sekmesinde ulaşılabilecek olan bahse konu Taslak Yönetmeliği ilişkin görüş ve önerilerin ekte yer alan "Görüş Bildirme Formu”na işlenerek Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 18 Kasım 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Bildirme Formu

 

5) Deniz Taşımacılığı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Tunus Ticaret Müşavirliğinin bir yazısını atfen, Tunus Devleti gemicilik şirketi "Compagnie Tunisienne de Navigation” yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde Tunus'un önde gelen sanayi kenti Sfax limanı ile ülkemiz arasına ilk defa düzenlenecek seferlere ilişkin acente, gemi gidiş-varış detayları bildirilmektedir.

EK: Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazı

 

6) Fas Eşarp İthalat Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C.Kazablanka Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla, Kazablanka'da yerleşik aşağıda açık iletişim bilgileri yer alan "BERICOLOR” firmasının, Türkiye'den eşarp ithal etmek istediği belirtilmektedir.

Firma Ünvanı: BERICOLOR

Temsilci: Asmaa

Faaliyet Alanı: Tekstil

Adres : 14&16 Rue El Machrouhi, Casablanca 20300. Morocco

Fax: +212 522970316

Tel: +212 522301324 / +212 522319555

E-Posta: asmaa@bericolor.ma

Web: http://www.bericolor.ma

 

7) Özbekistan-Özelleştirme Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne gönderilen bir yazıda belirtildiği üzere; Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilen bir notada, Taşkent Borsası'na devredilen ve bilgileri ekte gönderilen şirketlere ilgi duyabilecek Türk firmalarının bilgilendirmesi talep edilmektedir.

EK: Şirketler Listesi (9 sayfa)

 

8) THAIFEX 2017-World of Food Asia Milli Katılım Organizasyonu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (OAİB)alınan bir yazıda, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 31 Mayıs - 04 Haziran 2017 tarihleri arasında Bangkok-TAYLAND'da gerçekleştirilecek THAIFEX 2017-World of Food Asia Fuarı'na dördüncü defa Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi planlandığı,

2016 yılında 12.'si düzenlenen THAIFEX World of Food Asia Fuarı'na Japonya, Çin, İtalya, Hindistan, Malezya, İspanya, Tayvan, Tayland gibi 39 ülkeden sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firma katılmıştır. Ülkemizden fuarda milli katılım kapsamında ise 25 firma yer aldığı ve Fuara 2016 yılında 39 ülkeden 1919 firma 40.463 m2'lik bir alanda katılım olup, fuar toplamda 142.295 kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edilmektedir.

THAIFEX Fuarı; yalnızca Taylandlı alıcıların ziyaret ettiği bir fuar olmaması, dünyanın farklı bölgelerinden satıcı ve alıcıların buluşma noktası olması, Tayland'ın yüksek nüfusu ve özellikle buğday unu tüketiminin mevcudiyeti de fuarı önemli kıldığı,

THAIFEX 2016 - World of Food Asia fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır. Bu kapsamda da stand katılım bedelinizin (nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) %50'si ve her bir firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletlerinin de %50 si teşvik kapsamında olacağı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Tayland 2017 yılında da 20 puan ilave destek sağlanacak hedef ülkeler arasında yer almakta olduğu ve bu bağlamda ekte bir örneği yer alan başvuru formu ile söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin ivedi OAİB Genel Sekreterliğinin (oaib-pr@oaib.org.tr) mail adresine başvuru formunu göndermeleri gerekmektedir.

EK: Başvuru Formu

 

9) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden (İMMİB) alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemecials / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz ettiği,

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandıra, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği,

Bu çerçevede sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten96.pdf adresinde yer alan İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter