İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-134 Resmi Gazete Kurul Kararları Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/262-2199                                           Denizli, 15/11/2016

Konu:Resmi Gazete Kurul Kararları Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 134)

 

Sayın Üyemiz,

12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, yeni Eximbank uygulamaları ve devlet desteklerine ilişkin Kurul Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 


KURUL KARARLARI

- Türk Eximbank'ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tanzim Desteği ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/8 Sayılı Kararı

- Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/9 Sayılı Kararı

- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/10 Sayılı Kararı