İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-138 Sektör Toplantıları Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/268-2277                                           Denizli, 23/11/2016

Konu:Sektör Toplantıları Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 138)

 

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı olarak çıkan Yönetmelik, Tebliğ, Genelge iş ve işlemlerimizle ilgili soru, görüş ve önerilerin görüşebileceği sektör bazında toplantıların yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Toplantılara esas oluşturmak üzere; girişimcilerin fikirlerini, sorularını, görüş ve önerilerini yapılması planlanan çalışmalara ışık tutması ve toplantıların verimli bir şekilde yapılabilmesi açısından görüşlerinizin, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne iletilmek üzere, 14 Aralık 2016 Çarşamba tarihine kadar arge@denib.gov.tr mail adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter