İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-140 Pazara Giriş Engelleri Raporu 2016 Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/279-2335                                           Denizli, 29/11/2016
Konu:Pazara Giriş Engelleri Raporu 2016 Hk.

 

S İ R K Ü L E R
(ARGE / 2016 - 140)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclislerine iletilen yazıya atfen; 2016 yılında belirlenen "Hedef ve Öncelikle Ülkeler” için ülkemizin karşı karşıya kaldığı pazara giriş engellerinin neden olduğu ekonomik kayıpların belirlenmesi ve ihracatçılarımızın yönlendirilmesi amacıyla hazırlanması planlanan "Pazara Giriş Engelleri 2016 Raporu” için güncelleme çalışmalarının başlatıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazının devamında özetle; 2016 yılı raporunun hedef ve öncelikle ülkeler arasında yer alan ve firmalarımızın pazara girişte sorun yaşadığı tespit edilen ülkeleri kapsayacağı, bu çerçevede mezkur raporda yer almasında fayda görülen ülkelere dair güncel bilgilerin eklenmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere, üye firmalarımızın, ekte belirtilen nihai listede yer alan 24 ülke ile ilgili Pazar sorunlarının, bilgi notu şeklinde en geç 1 Aralık 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr ve Türkiye İhracatçılar Meclisine dogacanormanci@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Pazara Giriş Engelleri Raporu Ülke Listesi