İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-141 Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/280-2337                                           Denizli, 30/11/2016
Konu:Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Hk.

 

S İ R K Ü L E R
(ARGE / 2016 - 141)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatçılarımızı da ilgilendiren düzenlemeleri içeren 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun yerine gelmek üzere yeni bir Gümrük Kanunu taslağı yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, aşağıdaki linkte yer alan Kanun Taslağı'nın incelenerek yeni kanun ile getirilmek istenen uygulamalar hakkında varsa görüş ve değerlendirmelerinizin, Görüş Bildirim Formuna uygun şekilde işlenerek, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 2 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Görüş Bildirimi Formu

NOT: İlgili Kanun taslağına http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/mevzuat-taslaklari/taslak-kanunlar adresinden ulaşılabilmektedir.