İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-142 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/282-2356                                           Denizli, 01/12/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 142)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları:

1) Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi

2) Lübnan'a Kırmızı Et İhracatı

3) Görüşe Açılan Mevzuat

4) Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu

5) Türkiye Tacikistan İş Forumu, 9 Aralık 2016, Duşanbe

6) ABD GTS Uygulaması

7) MÜSİAD-Sudan Açılış Programı

8) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

 

1) Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen, Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı işbirliğinde 14-21 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi'nin Irak'ta bulunan veya Irak'a seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımıza yönelik yayınlanan ve ekte bir örneği sunulan 18 Ekim 2016 tarihli seyahat ve güvenlik duyurusuna dikkat edilmesi ve ayrıca önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığı web sitesinde yayınlanabilecek seyahat uyarılarının takip edilebileceğine dikkat çekilmesi talep edilmektedir.

Diğer taraftan, 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar desteklerinden yararlanabilmesi için, katılım sağlanacak fuarın Bakanlıkları internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi”nde yer alması gerektiği ilgili firmalarımız açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

EK: Irak Fuar Duyurusu

 

2) Lübnan'a Kırmızı Et İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Beyrut Ticaret Müşavirliğince iletilen yazıya atıfla, Lübnan'a kırmızı et ihraç etmek isteyen firmalarımızın yerine getirmesi gereken koşullar hakkında Lübnan Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan Karar'ın İngilizce ve Arapça metinleri ekte gönderildiği belirtilmektedir.

EK: Karar

 

3) Görüşe Açılan Mevzuat

Ekonomin Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıya istinaden, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmış olan "Gıda Işınlama Yönetmelik Taslağı” ve "Yemlerin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik Taslağı'na ilişkin metinlerin http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Mezkur Yönetmelik Taslaklarına ilişkin ilgili görüşlerinizi Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere yukarıda ağ adresinde yer alan tablo formatına uygun olarak 02/12/2016 tarihine kadar arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

4) Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu

Singapur Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, Singapur lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden bir olduğu ve Malezya, Endonezya, Tayvan, Tayland, Vietnam ve Avustralya gibi bölge ülkeleri ile sıkı ekonomik ve ticari bağları Singapur'un bu konumunu güçlendirmekte olup Singapur gerçekleştirdiği ithalatın büyük bir kısmını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç ettiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçı firmalarımızın Singapur ve Güneydoğu Asya pazarına girişlerine ve Pazar çeşitlendirme faaliyetlerine katkı sağlaması amacıyla hazırlanan

· Singapur Doğaltaş pazarına giriş yöntemleri

· Singapur Doğaltaş sektörü istatistikleri

· Singapur Müteahhitlik sektörü değerlendirmeleri

· Doğaltaş, Mermer ve Traverten potansiyel ithalatçı listesinin

Yer aldığı "Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu” ekte iletilmektedir.

EK: Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu (2016)

 

5) Türkiye Tacikistan İş Forumu, 9 Aralık 2016, Duşanbe

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Meclislerine gönderilen yazıya istinaden, Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IX. DÖNEM Toplantısının T.C Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul TÜRKEŞ ve Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Sayın Nematullo HIKMATULLOZODA eşbaşkanlıklarında 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde Duşanbe'de gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Bu çerçevede, DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi organizasyonunda 9 Aralık 2016, Cuma günü Türkiye-Tacikistan KEK Eşbaşkanlarının katılımıyla Türkiye-Tacikistan İş Forumunun düzenlenmesi planlandığı ve Taslak programı ekte sunulan anılan etkinliğe ilişkin toplantı ve konaklama yeri vb. detaylı bilgi, katılım teyidi veren firma temsilcilerine DEİK tarafından bilahare iletileceği,

DEİK organizasyonunda yapılacak Duşanbe ziyaretine katılmayı arzu eden firma/kurum temsilcilerinin, en geç 2 Aralık 2016, Cuma günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/296/7770 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırmaları, kişi başı 500 USD avans tutarını online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir. Söz konusu avans tutarına Duşanbe'de 3 gece konaklama, transfer, tercüme hizmetleri vb. dahil olup, uçak biletleri ve vize alımı işlemleri katılımcılar tarafından münferit şekilde sağlanacağı,

Tacikistan Cumhuriyeti'ne giriş vizesi işlemleri hakkında genel bilgiye http://www.tajikembassytr.org/www/tr/Icerik.ASP?ID=1045%20 adresli bağlantıdan ulaşılabilmekte olup, bunun yanı sıra, https://www.evisa.tj/index.evisa.html adresli sayfadan e-vize başvurusu yapılabilmektedir.

EK: Taslak Program (1 Sayfa)

 

6) ABD GTS Uygulaması

İlgi: 08/09/2016 sayılı ve 2016-112 sayılı duyurumuz.

İlgide kayıtlı duyurumuzda, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 2016/2017 yıllık değerlendirmesinin başladığına ve başvuru takvimine ilişkin bilgi verilmişti.

Bu defa Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan konuyla ilgili Meclislerine gönderilen yeni bilgilendirmeye istinaden, ABD makamlarınca yayınlanan 2016 yılı 9 aylık geçici istatistiklerine göre Rekabet İhtiyacı Limiti (CNL) nedeniyle GTS uygulamasından çıkarılma ihtimali olan ürünlere ilişkin bir uyarı listesi yayınlandığı, (EK:1) söz konusu listenin incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1104.29.90 GTİP numaralı "Diğer Hububat Türevleri” ile 6801.00.00 GTİP numaralı "Doğal Taş Kaldırım Taşları” ürünlerinin %50'lik CNL limitine yaklaştığı ve ülkemizin bu ürünler özelinde GTS uygulamasından 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla çıkarılma ihtimalinin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan konu ile ilgili ABD Resmi Gazete duyurusu da ilişikte gönderilmektedir. (Ek:2)

Bu kapsam söz konusu ürünlerin durumunun ABD ithalat istatistikleri açısından izlenmesi ve gerekli muafiyet başvurularının yapılması önem arz ettiği,

Ayrıca 2016/ 2017 GTS yıllık gözden geçirme takvimine göre Rekabet İhtiyacı Limiti'nden (CNL Waiver) Muafiyet başvuruları 2 Aralık 2016 (Cuma) tarihi saat 17.00'a kadar yapılabileceği, (Ek:3-4)

USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasındaki avukatlık/danışmanlık hizmeti alımlarının "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık /Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca desteklendiğinin hatırlatılmasında fayda olduğu belirtilmektedir.

EKLER:

1. 2016 CNL Uyarı Listesi (2 Sayfa)

2. ABD Resmi Gazetesi-16 Kasım 2016 (2 Sayfa)

3. 7 Eylül 2016 tarih ve 2587 Sayılı TİM Yazısı (1 Sayfa)

4. ABD Resmi Gazetesi-25 Ağustos 2016 (3 Sayfa)

 

7) MÜSİAD-Sudan Açılış Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, MÜSİAD'tan alınan bir yazıya atfen, Sudan Açılış ve İkili İş görüşmeleri etkinliklerinin 10-13 Aralık 2016 tarihleri arasında Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu programa katılmak isteyen başvuru formlarını doldurarak ödeme dekontu ile birlikte 5 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gezi@musiad.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmekte olup, etkinlikle ilgili detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

EK: Etkinlik Programı

 

8) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten97.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter