İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-144 Yurtdışı Fuar Desteklerine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2016/1087-2375                               Denizli, 05/12/2016
Konu:Yurtdışı Fuar Desteklerine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2016 - 144 )

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ” de değişiklik yapılmasına ilişkin (Tebliğ No: 2016/5); 02 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Sözkonusu değişikliğe ilişkin Tebliğ ve değişikliklere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Karşılaştırma Tablosu ekte sunulmaktadır.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: 1) 2016/5 sayılı Tebliğ (2 sf.)

       2) Karşılaştırma Tablosu (5 sf.)