İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-145 Yurtdışı Birim Desteğine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2016/1088-2378                              Denizli, 05/12/2016
Konu:Yurtdışı Birim Desteğine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2016 - 145 )

 

Sayın Üyemiz,

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No:2010/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2016/3), 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sözkonusu değişikliğe ilişkin Tebliğ ve değişikliklere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Karşılaştırma Tablosu ekte sunulmaktadır.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: 1) 2016/3 sayılı Tebliğ (3 sf.)

      2) Karşılaştırma Tablosu (7 sf.)