İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-146 EXIMBANK İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredileri Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/290-2389                                          Denizli, 07/12/2016

Konu:EXIMBANK İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredileri Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 146)

 

Sayın Üyemiz,

Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 24.11.2016 tarih ve 2016-61 sayılı yazısı ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla Bankamız aracılığı ile kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinin;

- Vadesinin azami 31 Mart 2017 tarihini aşmayacak şekilde uzatılabilmesine,

- Vade uzatımı imkanının kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin tercih edildiği takdirde Türk lirası olarak da yapılabilmesine ve geri ödeme tarihindeki TCMB saat 11:00 döviz alış kurunun kullanılmasına olanak sağladığı bildirilmektedir.

Söz konusu uygulamaya Eximbank tarafından 08.12.2016 tarihi itibariyle başlanacak olup, ilgili uygulamadan yararlanmak isteyen firmalarımızın ivedilikle adıgeçen Bankanın ilgili birimlerine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz arz olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter