İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-147 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/293-2404 Denizli, 07/12/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 147)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Yönetmelik Taslağı

2) Türkiye Kosova İş Yatırım Forumu Sonuç Raporu

3) Türkiye-Moldova İş Forumu, 16 Aralık 2016, İstanbul

4) Türkiye-Etiyopya ve Türkiye-Cibuti İş Forumları

5) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

 

1) Yönetmelik Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından Meclislerine iletilen yazıya atıfla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı ve ihracatçılarımızı da ilgilendiren düzenlemeleri içeren "Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” taslağı ekte yer almaktadır.

Ekte yer alan Yönetmelik taslağının incelenerek görüş ve önerilerinizin Görüş Bildirim Formuna işlenerek, Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere 8 Aralık 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Bildirim Formu ve İlgili Yönetmelik Taslağı (17 sayfa)

 

2) Türkiye Kosova İş Yatırım Forumu Sonuç Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA) ve Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) işbirliği ile 18 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn Hykmete Bajrami'nin ve T.C Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekçi'nin katılımları ile gerçekleştirilen Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu'nun sonuç raporu gönderildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Forum Kapsamında gerçekleştirilen sunumlara ve katılımcı listelerine http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/7390 bağlantısından ulaşılabilmektedir

EK: Sonuç Raporu (12 Sayfa)

 

3) Türkiye-Moldova İş Forumu, 16 Aralık 2016, İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Başbakan Yardımcısı Sayın Yıldırım Türkeş ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sn. Octavian Calmic'in katılımlarıyla 16 Aralık 2016 tarihinde The Ritz-Carlton İstanbul Otel'de (Adres: Süzer Plaza, Askerocağı Cad. No:6, Elmadağı) "Türkiye-Moldova İş Forumunun gerçekleştirileceği belirtilmekte ve toplantı taslak programı ekte gönderilmektedir.

Yazının devamında, Moldova'dan resmi yetkili ve özel sektör temsilcilerinin katılacakları toplantıda Moldova ekonomisindeki gelişmeler, ülkenin yatırım mevzuatı ve yatırımcılara sağlanan teşvikleri konu alan sunumlar yapılacağı, iki ülke arasında 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması hakkında detaylı bilgi verileceği ve özel sektör temsilcileri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin 13 Aralık 2016, Salı günü mesai sonuna kadar aşağıdaki internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru için internet bağlantısı:

http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/306/7795

EK: Taslak Program (1 Sayfa)

 

4) Türkiye-Etiyopya ve Türkiye-Cibuti İş Forumları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Eşbaşkanlığı T.C Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından deruhte edilen Türkiye-Etiyopya 7.Dönem Karma Ekonomi Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, Dış Ekonomik ilişkiler (DEİK) Kurulu organizasyonunda 28 Aralık 2016 tarihinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Türkiye-Etiyopya İş Forumu; 29 Aralık 2016 tarihinde ise Cibuti'de Türkiye-Cibuti İş Forumu gerçekleştirilmesi planlandığı,

Ziyarete ilişkin lojistik detaylar ve toplam ücret DEİK tarafından iletilecek olup, anılan ziyarette katılacak iş insanlarımızın Etiyopya ve Cibuti vizelerinin, geçerlilik süresi devam eden pasaportta olması önem arz etmekte olup ilgili ülkeler için ayrıca sarıhumma aşısı gerekmektedir. Aşı kartlarının pasaport ile birlikte taşınması zaruridir. Sarıhumma aşısı ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne (http://www.seyahatsagligi.gov.tr/) bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu ziyarete katılım koşulları ve ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Anılan ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/299/7793 bağlantısında yer alan online başvuru formunu doldurmaları ve 19 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İletişim:

Sena Ağırgün

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı

afrika@deik.org.tr

0 212 339 50 70

 

5) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'n yazısı ekinde alınan Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01.12.2016 tarihli, 224799905-203-E.82905 ve 22479905-203-E.82903 sayılı yazıların birer fotokopisi ekte sunulmuştur.

EK: Bölge Müdürlüklerine Gönderilen Yazı (1 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter