İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-148 İhracatçılar İçin Konteyner Tanıtım Semineri Duyurusu Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/296-2414                                           Denizli, 08/12/2016

Konu:İhracatçılar İçin Konteyner Tanıtım Semineri Duyurusu Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R
(ARGE / 2016 - 148)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi : a) 17/08/2016 tarihli 2016-100 sayılı duyurumuz

       b) 30/09/2016 tarihli 2016-120 sayılı duyurumuz

       c) 15/11/2016 tarihli 2016-133 sayılı duyurumuz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile, SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 01.06.2016 tarihinde yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin uygulanmasına yönelik konunun taraflarınca anılan Bakanlığa intikal eden, görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak yapılan yeni düzenlemeyle bahse konu yönergenin 09.09.2016 tarihinde yeniden yayımlandığı duyurulmuştu.

Bu defa, ihracatçı firmaların bahse konu yönergenin uygulamasıyla ilgili bilgilendirilmeleri ve yaşadıkları sıkıntılar ile uygulamanın iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması amacıyla Meclislerinin organizasyonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 16 Aralık 2016 tarihi Cuma günü saat 10:00'da Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda "İhracatçılar İçin Konteyner Tanıtım Semineri” düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu Seminere katılmak isteyen firmalarımızın https://goo.gl/Z6W2xi online linkten kayıt yaptırmaları, ayrıca konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve soruların mevzuat@tim.org.tr mail adresine iletmeniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter