İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-154 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/310-2590                                           Denizli, 29/12/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 154)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Irak'a Kanatlı Eti ve Ürünleri İhracatı

2) İsrail / Anti-Damping Soruşturması

3) Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı

4) YYS Soru Formu Hazırlama Rehberi

5) Arjantin'in Misiones Bölgesi'nin Liman İşletmeleri ve İhaleleri

6) İSEDAK Projesi / Tarım Portalı

7) Hindistan Acrex 2017 Fuarı

 

1)Irak'a Kanatlı Eti ve Ürünleri İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kanatlı eti ve ürünlerinin ülkemizden Irak'a ihracatı ve nakliyesine ilişkin firmalarımızın yaşadığı sorunlara yönelik olarak Bağdat Ticaret Müşavirliğimizle Irak makamları arasında gerçekleştirilen toplantıya dair adı geçen Müşavirliğimizden alınan bilgi notu ve ekleri ilişikte gönderilmektedir.

EKLER:

1.Müşavirliğin Yazısı

2.Bilgi Notu

3.12 Aralık Tarihli Yazının Gayrı Resmi Tercümesi

4.12/12/2016 Tarihli Irak Tarım Bakanlığının Yazısı

5.Uygulama Esasları

6.Uygulama Esasları Gayrı Resmi Tercümesi

7.Tarım Ürünlerinde İthalat Yasaklarına İlişkin Takvim

8.28/12/2016 Tarihli Irak Tarım Bakanlığının Yazısı

9.28/12/2016 Tarihli Irak Tarım Bakanlığının Yazısının Gayrı Resmi Tercümesi

 

2) İsrail / Anti-Damping Soruşturması

İlgi: 03.11.2016 tarih ve 2016-131 sayılı duyurumuz.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İlgi'de kayıtlı yazımızın konusu, İsrail tarafında ülkemiz menşeli "Düz Cam” (İsrail gümrük tarife cetveline göre 7005.29.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında 18 Aralık 2016 tarihinde İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'ndan (Bakanlık) edinilen malumata göre ülkemiz firmaları için 23 Kasım 2016 tarihinden itibaren bir yıl süreyle %26,5 %70,7 oranlarında değişen nihai anti-damping önlemi tatbik edilmesine hükmedildiği,

Bununla beraber, Bakanlık'tan alınan ve Türkçe bir nüshası ekte yer alan kararda, önlemin kalkacağı bir yıllık süre dolmadan yapılacak değerlendirmeler sonunda mevcut koşulların devam ettiği hükmüne varılırsa önlemin uzatılabileceği belirtilmektedir.

EK: Bakan Kararı Tercümesi

 

3) Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı

İlgi: 19.12.2016 tarih ve 2016-150 sayılı duyurumuz.

Bilindiği üzere; Tunus'a yönelik beyaz renk ayçiçeği tohumu ihracatında Tunus gümrüklerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin güncel gelişmeler hakkında ilgide kayıtlı duyurumuzda bilgi verilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Tunus Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İthalat ve İhracat Genel Müdürü Lazhar Bannour ile yapılan görüşmede anılan yetkili tarafından özetle;

- Tunuslu ihracatçılarla toplantı yapılarak ülkede ayçiçeği tohumu stoku oluşmayacak şekilde ticarete devam edilmesinin talep edildiği ve konu hakkında firmalara tutanak imzalatıldığı,

- 6 Aralık 2016 tarihinden itibaren Tunus gümrüklerine gelen ayçiçeği tohumları için, her ithalat lisansı talebinde yer alan miktarın%20'si oranında yerli malı alınmış olduğunun kanıtlanması halinde ithalat izni verilmesinin kararlaştırıldığı, (Bir diğer ifadeyle, 100 tonluk ithalat talebine, 20 ton yerli ürün tedarik edildiğinin kanıtlanması halinde izin verileceği),

- Tunuslu ithalatçılar tarafından bu şartlara uyulması halinde ithalatın durdurulmayacağı, hususlarının ifade edildiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, anılan yetkili tarafından işleme tesisi olan ithalatçılara mal gönderilmesi talebinde bulunulduğu ifade edilmektedir.

 

4) YYS Soru Formu Hazırlama Rehberi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmenliği uyarınca tanınan yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda ibrazı gereken soru formunun doldurulmasında kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi” ne aşağıdaki internet adresinden erişilebilmektedir.

http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi

 

5) Arjantin'in Misiones Bölgesi'nin Liman İşletmeleri ve İhaleleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Meclislerine gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Arjantin'in Posada, Misiones Bölgesi'nde gerçekleştirilecek olan ihalelerle ilgili belgeler ekte yer aldığı, konuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için www.industria.misiones.gov.ar/appsa adresi ziyaret edilebileceği, ilgili belgelerde ihale başvuru tarihi 31 Ekim 2016 olarak gözükse de anılan Büyükelçilikten tarafımıza yapılan bilgilendirmede ihale başvurularının 2017'nin Şubat ayına kadar uzatılacağı belirtilmektedir.

EK: İhalelerle İlgili Bilgilendirme (17 Sayfa)

 

6) İSEDAK Projesi / Tarım Portalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş finansmanında yürütülen "İİT Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile Çiftçileri ve Kooperatifler Arasında Veri Tabanı, Bilgi Ağı ve Web Sayfasının Kurulması” adlı proje kapsamında www.icpcem.com (İslam Ülkeleri Ortak Pazarı ve Borsası/Islamic Countries Products Common Exchange Market) portalının kullanıma sunulduğu bildirilmektedir.

 

7) Hindistan Acrex 2017 Fuarı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 23-25 Şubat 2017 tarihleri arasında Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde, India Expo Centre (IEML)'da düzenlenecek "Acrex 2017” fuarının ülkemiz milli katılım organizasyonu İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından gerçekleştirileceği,

Hindistan'da yerleşik ISHRAE (Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditianig Engineers) kuruluşu ve Nürnberg Messe tarafından organizasyonu yapılan ACREX Fuarı Güney Asya'nın iklimlendirme sektöründeki en nitelikli fuarı konumunda olduğu, Partner Ülke konsepti sayesinde katılımcı firmalarımızın hem fuar alanındaki yerleri diğer katılımcılara göre daha avantajlı konumunda olacak hem de fuar alanında verilecek reklamlar sayesinde ön plana çıkacağı,

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı, bu kapsamda da stand katılım bedelinizin (nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) %70'i (Hindistan 2017 yılında hedef ülkeler arasında yer alıyor) ve her bir firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletlerinin de %70'si teşvik kapsamında olacağı ifade edilmektedir.

Acrex 2017'ye katılım sağlamak isteyen üyelerimizin, OAİB Tanıtım, Organizasyon ve Fuar Şubesi'ne (oaib-pr@oaib.org.tr) ekte yer alan başvuru formuna göndermeleri gerekmektedir.

Fuara nakliye hariç m² katılım bedeli 435.-Usd'dir.

EK: Fuar duyurusu ve Başvuru Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter