İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-115 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İkincil Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/215-1812                                          Denizli, 19/09/2016

Konu:Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İkincil Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 115)

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış, her iki yönetmelik de 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde İstihdam edilecek Ar-Ge Personeli Sayısını Tespiti Hakkında Karar ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar da 11.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kurulmasına yönelik olarak, 23 Eylül 2016 Cuma günü (10:30-13:00) İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İkincil Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı” düzenleneceği bildirilmektedir. Anılan toplantı programı aşağıda yer almaktadır.

Yazıda devamla, sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, http://biltekegitim.sanayi.gov.tr web adresinde yer alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu'nu doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca katılmak isteyen üyelerimizin, 21 Eylül 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine katılım taleplerini iletmeleri beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 


Tarih/Saat: 23 Eylül 2016 Cuma/10:30-13:00

Yer: Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu

Adres: Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna/İSTANBUL

 

Program:

1.Oturum

10:00-11:30 Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Destekler ve Başvuru Süreçleri

2.Oturum 11.30-13.00 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Başvuru Yol Haritası

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilecek firmalarla birebir (randevu esaslı)görüşmeler*

(*) Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilecek firmalarla yapılacak olan birebir görüşmeler

http://biltekegitim.sanayi.gov.tr  web adresinde yer alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu'nu dolduranlar arasından seçilecektir.