İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-16 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/34-331                                              Denizli, 25/02/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 16)

Sayın Üyemiz,

1) AB/Anti-damping Soruşturması

2) Standart Taslakları

3) Dut Pekmezi - Üzüm Pekmezi Standartları

4) Avustralya Gıda Standartlarına Aykırı Ürünlerin İhracatı

5) Cezayir İthalat Lisanları

6) Bankalarla İşbirliği Protokolleri

7) Türkiye-Yunanistan 4. Dönem YDİK Toplantısı

8) Kosova Gümrük İdaresi İle İkili Görüşmeler

9) Panama Fuarı

10) Zambiya Uluslararası Yatırım Forumu

11) 2016-2017 Akademik Yılı Jean Monnet Bursa Başvuruları

 

1) AB/Anti-damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Güney Kore menşeli "Termal Rulo Kağıt” (4811.90.00, 4809.90.00,4816.90.00 ve 4823.90.85 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olup konuya ilişkin 18 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154286.init.en.C62-2016.pdf internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu durum, ülkemize bahse konu ürünün AB'ye ihracatında Güney Kore menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir.

 

2) Standart Taslakları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan Erik, Karpuz, Yem Katkı Maddeleri, Melisa, Kaz Piliç Yemi, Konsantre Hindi Civciv Yemi, Sazan Balığı Yemi standart tasarılarının birer örneğinin ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Mezkur standart tasarılarına ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 14.03.2016 Pazartesi günü mesai sonuna kadar Bakanlığımıza ve Birliğimize (e-posta marifetiyle de gunerd@ekonomi.gov.tr ve arge@denib.gov.tr adreslerine) iletilmesi beklenmektedir.

Ekler :

1. tst-Melisa Standardı

2. tst 792-Erik Standardı

3. tst 1132-Karpuz Standardı

4. tst 10134-Hayvan Yemleri-Sazan Balığı Yemi Standardı

5. tst 10137-Hayvan Yemleri-Hindi Civciv Yemi Standardı

6. tst 10139-Hayvan Yemleri-Kaz Piliç Yemi Stardardı

7. tst 10353-Yem Katkı Maddeleri Standardı

8. Görüş Bildirim Formu

 

3) Dut Pekmezi - Üzüm Pekmezi Standartları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 12001/tst T2 Dut Pekmezi-TS 3792 tst T2 Üzüm Pekmezi Standardı” standart tasarıları ekte yer aldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu taslaklara ilişkin olarak görüş ve önerilerinizin en geç 01 Mart 2016 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmek üzere Birliğimiz arge@denib.gov.tr adresine ulaştırılması beklenmektedir.

Ekler :

1. TS 12001/tst T2 Dut Pekmezi-TS 3792 tst T2 Üzüm Pekmezi Standartları

2. Görüş Formu

 

4) Avustralya Gıda Standartlarına Aykırı Ürünlerin İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Sidney Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıda, bir örneği ilişikte gönderilen Avustralya Tarım Bakanlığı İthal Gıda Biriminin bildirimine atfen, Türkiye'de yerleşik bir firma tarafından üretilen ve Avustralya'ya ihraç edilen Antepfıstığı içi ürününde İthal Gıda Denetim Sistemi uyarınca yapılan denetimlerde aflatoksin tespit edildiği belirtilmektedir.

Avustralya Gıda Standardı (NUT 05/2014) kapsamında aflatoksinin üst sınırı olarak belirlenen miktarın yaklaşık on katının ihraç fıstıklarda tespit edildiği ifade edilen bildirimde, ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği açısından "Riskli Gıdalar" kategorisinde değerlendirildiği bu çerçevede Avustralya gıda standartlarına uyum sağlayıncaya dek söz konusu ürünün ülkemizden ithalatında %100 inceleme yapılacağı belirtilmektedir. Anılan standartlara http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/peanuts adresinden erişmek mümkündür.

Anılan Ticaret Ataşeliğimiz yazısında, devamla, Avustralya'nın bir ada ülkesi olması dolayısıyla insan sağlığı, can ve mal güvenliği, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi konularda titiz davrandığı ve karantina ve risk analizine dayalı ürün güvenliği kontrolleri gerçekleştirdiği, belirlenen standartları aşamayan ürünlerin hem ülkemiz imajını zedelediği hem de aynı üründe diğer ihracatçıların da ilave gümrük denetimlerine maruz kalmasına yol açtığı vurgulanmaktadır.”

denilmektedir.

Ek : Bildirim

 

5) Cezayir İthalat Lisanları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldıkları bir yazıya atıfla, 09 Aralık 2015 tarih ve 66 sayılı Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayınlanan, Cezayir'in "İthalat Lisans Rejimlerinin Uygulanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin Fransızca ve Türkçe çevirisi iletildiği bildirilmektedir.

Ek : Cezayir Resmi Gazete ve Çevirisi

 

6) Bankalarla İşbirliği Protokolleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ihracatçıların son dönemde sürmekte olan olumsuz konjonktüre karşı daha dirençli olması için finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi önem arz etmektedir. İhracatçıların en kritik sorunlarının başında gelen finansman maliyetlerinde yaşanan sorunların çözümü konusunda Meclisimizin girişimleri ile, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracata daha fazla destek vermek amacıyla Akbank, Fibabank, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankası olarak Kuveyt Türk ile var olan işbirliklerinin kapsamı 2016 yılı başında imzalanan protokoller ile genişletildiği,

Bankalar ile imzalanan işbirliği protokolleri sayesinde ihracatçılar, özel avantajlara sahip banka kredileri desteğinin yanında, sigorta ve faktoring gibi finansal ve operasyonel risklere karşı koruyacak finansal ürünlere ve ilave çözüm önerilerine daha kolay ulaşabilecek ve konvansiyonel bankacılık ürünlerinin yanı sıra uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak hizmetleri alabilecekleri,

Anılan Bankalar ile imzalanan protokol metinlerine http://www.tim.org.tr/tr/tim-gundem-timile-bankalar-arasinda-isbirligi-protokolleri-imzalandi.html linki aracılığı ile ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

7) Türkiye-Yunanistan 4. Dönem YDİK Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda aynen; "Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atfen, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın eşbaşkanlıklarında 8 Mart 2016 tarihinde İzmir'de Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Dördüncü Dönem Toplantısının gerçekleştirilmesi ve anılan toplantı vesilesiyle ,yine 8 Mart 2016 tarihinde İzmir'de Sayın Bakanımız ve iki ülke işadamlarının geniş katılımlarıyla bir "Türkiye-Yunanistan İş Forumu”nun düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere,

-Yunanistan ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarlarda karşılaştığı sorunlar ile Türkiye ile söz konusu ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği hususuna ilişkin öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara,

-Ayrıca, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ile Koordineli olarak hazırlanacak bir bilgi notuna (firmalardan gelen orijinal sorun bildirim formlarıyla birlikte) ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.”

denilmektedir.

Üyelerimiz tarafından doldurulacak sorun bildirim formunun en geç 29 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 13.00'a kadar bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

8) Kosova Gümrük İdaresi İle İkili Görüşmeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kanalıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya istinaden, 07 Mart 2016 tarihinde Priştine'de Bakanlığımız ile Kosova Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştirilmesinin planlandığı,

Bahsigeçen toplantı hazırlıklarında yararlanılmak üzere Türkiye - Kosova ilişkileri hakkında görüş ve önerilerinizin 01 Mart 2016 tarihine kadar bestecoskuner@tim.org.tr mail adresine beklendiği bildirilmektedir.

 

9) Panama Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden TİM'e iletilen bir yazıda, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler, Avrupa ve Uzakdoğu piyasaları arasındaki ticarette büyük bir lojistik öneme sahip olan Panama Kanalı'nın, genişletilme çalışmalarının 2016 yılı içerisinde tamamlanmasıyla ortaya çıkacak yeni fırsatların EXPOLOGISTICA Fuarı'nda tanıtılacağı,

Söz konusu Fuarın 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Panama şehrinde düzenleneceği ve anılan Fuara lojistik ve denizcilik hizmetinde çalışan firmalarımızın ilgi duyabileceklerinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

 

10) Zambiya Uluslararası Yatırım Forumu

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden TİM'e iletilen bir yazıya istinaden; 21-22 Nisan 2016 tarihleri arasında Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Zambiya Uluslararası Yatırım Forumu düzenleneceği ve bahse konu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.homestrings-events.com/conferences/ziif-2016/#.VsGZXpqLSM8 internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, adı geçen organizasyonda 500'e yakın potansiyel yatırımcı kuruluşun iştirak etmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

 

11) 2016-2017 Akademik Yılı Jean Monnet Bursa Başvuruları

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda;

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik yılı duyurusu 04 Şubat 2016 tarihinde yayımlandığından bahisle,

2016-2017 akademik yılında 170 kişi Jean Monnet Bursundan yararlanabileceği, kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrıldığı, sivil toplum kuruluşu çalışanlarının özel sektör kontenjanından bursa başvuru yapabildiği,

Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programı'nın son başvuru tarihinin 04 Nisan 2016 olduğu, bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelerin Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer aldığı,

Jean Monnet bursiyerlerinin, AB üyesi ülkelerde, AB müktesebatının çeşitli başlıklarında akademik çalışmalara katıldığı, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkelerine geri dönerek edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin katılım sürecine farklı boyutlarda çok değerli katkılar sağladığı bildirilmektedir.

Söz konusu burstan faydalanılmasının ülkemiz açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.