İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-17 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Mevzuatı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/35-347                                              Denizli, 26/02/2016

Konu:Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Mevzuatı

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 17) 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen;

"Bilindiği üzere, ihracata yönelik devlet destekleri mevzuatının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, gerek teknolojideki gelişmeler, gerekse ülkemiz ihracat yapısındaki ve Türk firmalarının ihtiyaç ve önceliklerindeki farklılaşma sebebiyle yeniden incelenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde sözkonusu hükümlerde gerekli değişikliklerin yapılması mümkün olabilmektedir.

Bu çerçevede Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ait uygulamaya yönelik mevzuat hükümlerine ilişkin olarak, değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması gerektiği değerlendirilenler ile bahse konu değişikliklerin yapılabilmesi için ne gibi düzenlemeler gerektiğine ilişkin görüş ve önerilerin gerekçeleriyle birlikte Bakanlığımıza iletilmesi önem arz etmektedir.”

denilmektedir.

Bilgileriniz ve konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 02 Mart 2016 Çarşamba gününe kadar ekte sunulan Görüş Bildirim Formunun doldurularak Birliğimize ulaştırılması rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 


Ek : Görüş Bildirim Formu