İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-18 Tarım Müzakereleri

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/37-363                                             Denizli, 01/03/2016
Konu: Tarım Müzakereleri

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 18)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları kapsamında AB ile yapılacak tarım tavizlerinin geliştirilmesi müzakereleri öncesinde, ülkemiz ile AB arasındaki mevcut tavizlerin kullanım durumu, ilave taviz talep edilebilecek alanların tespiti ve muhtemel ilave taviz talepleri üzerinde incelemelerde bulunmak ve tarafların konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini almak üzere Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü tarafından 19.01.2016 tarihinde bir toplantı gerçekleşmiş olup, anılan toplantı sonucunda önümüzdeki dönemde kapsamlı bir Etki Analiz Raporu'nun hazırlanacağı belirtilerek, TİM başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan genel sektör bazlı görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmiştir.

Konu, TİM Tarım Komisyonu Toplantısında görüşülerek, reel sektörün anılan tarım müzakerelerine ilişkin süreçte yer almasının büyük önem taşıdığı ve bu çerçevede konuların kapsamlı şekilde ele alınacağı bir arama konferansının yapılmasında fayda görüldüğü ifade edilmiştir. Yapılması planlanan söz konusu konferansa hazırlık amacıyla, sektörlerimiz bazında mevcut durumun ortaya konması, özellikle de Ekonomi Bakanlığımız tarafından talep edilmekte olan, sektörlerimizin pazardaki rekabet koşulları ve rekabet gücünü etkileyen unsurların detaylı şekilde tespit edilmesi gerektiğini ifade edilmiştir.”

Bilgileriniz ve anılan konferans öncesinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmaları çerçevesinde ilgili sektörler bazında olmak üzere ekte yer alan soruların cevaplarının, 11 Mart 2016 günü saat 12:00'ye kadar Birliğimize MS Word formatında (arge@denib.gov.tr) e-posta adresine gönderilmesi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ekler :

1. Yapılacak çalışmada yer alması istenen hususlar

2. Mevcut tavizleri gösteren tablo