İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-23 Gümrüğe İlişkin Sektör Sorunları Toplantısı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/43-428                                              Denizli, 09/03/2016

Konu:Gümrüğe İlişkin Sektör Sorunları Toplantısı

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 23)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ihracatçılarımızın sorunları ile çözüm önerilerinin ortak bir platformda dile getirilmesi amacıyla TİM tarafından belirli dönemlerde toplantıların gerçekleştirildiği, bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görev ve faaliyet alanında ihracatçılarımızın karşılaştığı güncel sorunların çözümüne yönelik talep ve önerilerin ele alınacağı toplantının, Gümrük ve Ticaret Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI'nın teşrifleriyle 15 Mart 2016 Salı günü saat 14:30'da Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda (İstanbul) yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgileriniz ve bahsigeçen toplantıda yer verilmesi amacıyla ilgili Bakanlık görev alanına giren sektöre ilişkin sorun ve önerilerinizin 14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.


Ek : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Sunulacak Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri Formatı