İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-35 Türkiye Ticaret Merkezleri

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/83-662                                             Denizli, 01/04/2016

Konu:Türkiye Ticaret Merkezleri

 

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2016 - 35)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Türkiye 2023 ihracat stratejileri hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi 2016 yılında hayata geçirilecek olup ilki İran'da önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilecektir. Bu noktada Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi ülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edinecektir.

Bu bağlamda, söz konusu proje ile ilgili olarak Türkiye Ticaret Merkezleri açılması uygun olabilecek noktaların sektörleri ile birlikte 5 Nisan 2016 Salı günü saat 12:30'a kadar urge@denib.gov.tr adresine iletilmesi önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter