İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-38 New York Türkiye Ticaret Merkezi Hakkında

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/93-726                                               Denizli, 12/04/2016

Konu:New York Türkiye Ticaret Merkezi Hakkında

 

 

S İ R K Ü L E R
(URGE / 2016 - 38)

 

Sayın Üyemiz,

2016-33 sayılı sirkülerimiz ile New York'ta açılması planlanan Türkiye Ticaret Merkezi hakkında bilgilendirme yapılmıştı ve "2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde belirlenen giderlerin genel olarak % 60 oranında, hedef ülkede olması durumunda ise % 75 oranında destek kapsamında olduğu ifade edilmişti. Bu defa, New York'ta kiralanabilecek alanlar TİM tarafından incelenmiş olup, ekte öne çıkan iki alternatif adrese ilişkin dosyaları görebilirsiniz. Ekli dosyada ayrıca bireysel olarak alınabilecek destekler ile TTM kapsamında alınacak desteklerin karşılaştırıldığı bir tablo yer almaktadır. 

Diğer taraftan, yaklaşık olarak maliyetlerin aşağıdaki şekilde olması öngörülmektedir;

Aylık kira : 3000 ABD Doları (Bir firmanın 50 metrekare yer kullandığı varsayılmıştır)

Personel Gideri Aylık : 3000 ABD Doları (Üç kişinin 10.000 dolar üzerinden istihdam edildiği ve 10 firmanın TTM'de yer aldığı varsayılmıştır.)

Aylık Tanıtım Giderleri :2000 ABD Doları (Aylık 20.000 Dolar tanıtım yapıldığı varsayılmıştır)

Toplam Yıllık Gider: 96.000 ABD Doları (% 75 oranında desteklenecektir.)

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, New York Türkiye Ticaret Merkezine ön başvuruda bulunmak isteyen ev tekstili sektöründen firmalarımızın ekte bulunan "EK B- Kullanıcı Şirket Talep Formu”nu (imzalı- kaşeli) ve "EK C- TTM'de Yer Almayı Talep Eden Kullanıcı Şirketler Formu” nu doldurarak 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 17.00'e kadar urge@denib.gov.tr adresine göndermesi ve Birliğimize ulaştırması önemle rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ekler:

1) EK B - Kullanıcı Şirket Talep Formu

2) EK C - TTM'de Yer Almayı Talep Eden Kullanıcı Şirketler Formu

 

5) Türkiye Ticaret Merkezi Destekleri ve Bireysel Birim Desteği Karşılaştırma Tablosu