İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-40 DIR Kapsamında Mısır İthalatı

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2016/8-732                                                   Denizli, 13/04/2016
Konu: DIR Kapsamında Mısır İthalatı

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2016-40)

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 13/04/2016 tarih ve 45217 sayılı yazılarında "İhracat 2011/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”ne eklenen Geçici 6. maddenin "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatı yapılamaz” hükmü çerçevesinde, 10/04/2016 tarihinden itibaren düzenlenen ve mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihracatın tamamı gerçekleşse dahi 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatına izin verilmeyecektir.” denilmektedir.

Bahsi geçen yazının bir örneği ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.

 

EK : Yazı (1 syf)