İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-41 DIR Kapsamında Resen Kapatma

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2016/9-747                                                  Denizli, 14/04/2016
Konu: DIR Kapsamında Resen Kapatma

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2016-41)

 

Sayın Üyemiz,

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin 13.04.2016 tarihli 29683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2016/8698 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kararında değişiklik yapılması hakkında karar” ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : Karar Yazısı