İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-44 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/88-855                                              Denizli, 26/04/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 44)

 

Sayın Üyemiz,

1) Güney Afrika Cumhuriyeti Anti-Damping Önlemi

2) ÇHC / Piyasa Ekonomisi Statüsü

3) Rusya Federasyonu'na Giriş İşlemlerinin Yapılacağı Gümrük Noktaları Sayısının Sınırlandırılması

4) ABD'de İş Fırsatları

5) Tacikistan Duşanbe Ticaret Heyeti

6) Macaristan'da Yatırım Olanakları

7) Ambalaj Tasarım Yarışması 2016

 

1) Güney Afrika Cumhuriyeti Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) tarafından Güney Afrika Gümrük Birliği (GAGB) adına Çin Halk Cumhuriyeti'nin yanı sıra ülkemiz menşeli "Akrilik Battaniyeler” (6301.40 GTİP'inde yer alan) ithalatına karşı 1999 yılından bu yana kilogram başına 388 ila 691 cent arasında değişen oranlarda bir anti-damping önlemi tatbik edildiği belirtilmektedir.

08 Nisan 2016 tarihinde GAC Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından Pretoria Büyükelçiliğine iletilen bildirime göre anılan önlemin 03 Şubat 2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği, Mezkûr karar sonucunda, battaniye ihracatçılarımız GAGB'ye herhangi bir ticaret politikası önlemine tabi olmadan ihracat gerçekleştirebileceği ifade edilmektedir.

 

2) ÇHC / Piyasa Ekonomisi Statüsü

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, bilindiği üzere, 11 Aralık 2001 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) DTÖ'ye Katılım Protokolü'nün piyasa ekonomisini haiz olmama (non-market economy status) ile ilgili belirli hükümlerinin geçerliliğinin 11 Aralık 2016 tarihinde sona ermesinin beklendiği,

Avrupa Birliği (AB), söz konusu hükümlerin geçerliliğini yitirmesi akabinde mezkûr ülkeye karşı halihazırda uygulanan anti-damping önlemleri ile telafi edici vergilerde ve ileride açılabilecek soruşturmalarda nasıl bir politika/metodoloji izleneceği konusunda çalışmalarını devam ettirmekte olup bahse konu metodoloji değişimi ile ilgili tüm paydaşların görüşlerini almak üzere bir online kamu istişare süreci (public online consultation) başlatıldığı,

Anılan sürecin detaylarının yer aldığı http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191 linkinin incelenmesinden de görüleceği üzere AB, uygulanacak metodoloji alternatiflerinin ekonomik ve sosyal etkilerine yönelik ilgili tüm paydaşların görüşlerini almak üzere bir anket de düzenlendiği ifade edilmektedir.

 

3) Rusya Federasyonu'na Giriş İşlemlerinin Yapılacağı Gümrük Noktaları Sayısının Sınırlandırılması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; 31 Mart 2016 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli iç tüketim amacıyla ithal edilen ürünlerin Rusya Federasyonu'na giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük noktalarının sayısının sınırlandırıldığı ifade edilmekte olup, söz konusu talimata ilişkin Rusya Federal Gümrük Servisi'nin 29.03.2016 tarihli ve 14153 sayılı Kararının çevirisi ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Ek : Rusya Federal Gümrük Servisi 29.03.2016 Tarihli ve 14153 Sayılı Kararı Çevirisi

 

4) ABD'de İş Fırsatları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD)'tan Meclisimize iletilen bir yazıda, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak 05 Mayıs 2016 Perşembe günü 12.00-15.00 saatleri arasında MÜSİAD Genel Merkezinde "ABD'de İş Fırsatları” adlı panelin düzenleneceği belirtilmektedir.

LCV: Sevda Güzel

Telefon:0212 395 33 41

E-posta: disiliskiler@musiad.org.tr

Ek : Taslak Programı

 

5) Tacikistan Duşanbe Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda aynen; "Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 18-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Tacikistan'a yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceğinden bahisle, başkent Duşanbe şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörülmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve Tacikistan'a yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete tarım makinaları, seracılık ekipmanları, damla su sulama sistemleri, sulama tesisleri, elektrikli ev aletleri, mücevherci eşyaları ve aksamları, halıcılık, tohum, gübre, tahıllar, un ve unlu mamuller, hidroelektrik santralleri, ilgili ekipman ve aksamları, pamuk işleme makinaları, tekstil, hazır giyim, inşaat, inşaat malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, bebek bezleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın http://goo.gl/iNPScu bağlantısında yer alan başvuru formunu en geç 06 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, tercümanlık ve vize işlemleri ile ilgili giderlerin karşılanmasını teminen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar Hesabına 1.000 USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesini yaparak ilgili ödeme dekontunu bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılmasının büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.”

denilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Beste COŞKUNER, bestecoskuner@tim.org.tr, Tel: 0212 454 00 96

Merve YILDIZ GÜLER, merveyildiz@tim.org.tr, Tel: 0212 454 04 88

 

6) Macaristan'da Yatırım Olanakları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kanalıyla Budapeşte Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları bir yazıya atfen; Macaristan'ın gıda, hayvancılık ve tarım alanlarında önemli yatırım olanaklarına sahip olduğu belirtilmekte olup, "Macaristan Yatırım Teşvikleri” konulu sunumların gönderildiği belirtilmektedir.

Ekler :

1. Food Industry in Hungary

2. Information on subsidies in Hungary

3. The Hungarian Agricultural and Food Industry Landscape

 

7) Ambalaj Tasarım Yarışması 2016

İMMİB-İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi ile plastik ve metal sektörler ürünlerinin ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacıyla, Ambalaj Tasarım Yarışması Genel Sekreterliğimiz tarafından bu yıl 3. Kez yapılacağı,

Öğrenci ve profesyonel alt kategorilerinde, Plastik Ambalaj Ürünleri, Metal Ambalaj Ürünleri ve Konsept kategorisi (Kültürel Ambalajla) olmak üzere üç kategoride yarışmada toplam 159 bin TL para ödülü verileceği,

Ayrıca birincilik ödülü kazanan yarışmacılar, yurtdışında düzenlenen seminer/fuar veya kurs katılımıyla ödüllendirilecek olup, dereceye giren yarışmacılar 2 yıl süre ile yurt dışı eğitime gönderileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, son başvuru tarihi 09 Eylül 2016 Cuma saat 17:00'ye kadar olan Ambalaj Tasarım Yarışmasına ilişkin detaylara web sitesinden (www.ambalajtasarimi.org) ulaşılabilmekte; ayrıca sosyal medya üzerinden, facebook (www.facebook.com/ambalajtasarimyarismasi), twitter (http://twitter.com/ambalajTY) ve instagram (http://www.instagram.com/ambalajtv) sayfalarından yarışmanın takibi yapılabilinmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter