İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-45 BGH Uygulamasının Yaygınlaştırılması

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/90-861                                              Denizli, 28/04/2016

Konu:BGH Uygulamasının Yaygınlaştırılması

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 45)

 

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda aynen:

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Bakanlık görev ve faaliyet alanına giren konular ile ilgili olarak komşu ve ticaretimizin yoğun olduğu ülkelerle sürdürülen ikili ilişkiler kapsamında, veri değişiminin tesis edilmesine yönelik anlaşma önerilerinin sıkça gündeme geldiği ifade edilmektedir.

Malumları olduğu üzere, Rusya ile imzalanan "Gümrük İşlemlerini Basitleştirmesine İlişkin Protokol” ile Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan sistem, iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin iki ülke gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanmakta olup, ihracatta Türkiye'nin rekabet gücünü arttıran bir proje olan BGH ile gönüllülük esası çerçevesinde güvenilir bilgi sunan ihracatçılar; gümrük noktalarında öncelik, gümrükleme zamanının kısaltacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri, gümrük muayenesinden muafiyet gibi kolaylıklardan faydalanabilmektedir.

Bu çerçevede, anılan yazıda, BGH'ye benzer bir uygulamanın geliştirilmesi yönünde Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan ve Ukrayna ile temasların sürdürüldüğü, söz konusu ülkeler ticareti teşvik edecek uygulamalar geliştirilmesi ve işlev kazanması halinde ülkemiz menfaati adına olumlu sonuçlar doğuracağı ifade edilmektedir.”

Ülkemiz ve ihracatçılarımız açısından faydalı sonuçlar doğuracak çalışmaların yürütülebilmesi için kıymet verilerinin iletimini içeren gönüllülük esasına dayanan bir sistem kurulmasına dair olumlu/olumsuz görüş, öneri ve değerlendirmelerin 10 Mayıs 2016 tarihine kadar TİM'e gönderilmek üzere arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter