İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-46 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/94-891                                              Denizli, 02/05/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 46)

 

Sayın Üyemiz,

1) Yönetmelik Taslağı Görüşe Açma

2) Irak

3) Türkiye - Belarus İş Konseyi

4) 5. Arge-Proje Pazarı Ve 5. Komponent Tasarım Yarışması

5) UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesine Davet

 

1) Yönetmelik Taslağı Görüşe Açma

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”ne ait taslak metin http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/187/tgk-pestisitlerin-maksimum-kalintilari-yonetmeligi-taslagi internet adresinde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin aşağıda belirtilen tablo formatına uygun olarak 12 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ve e-posta ile kodeks@tarim.gov.tr iletilmesi hususu talep edilmektedir.

Ek : Form

 

2) Irak

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Irak'a yapılan ihracatta, yetkilendirilen gözetim firmalarınca ürünleri mal ihraç ülkesinde iken sevk öncesi inceleme uygulamasına tabi tutulması uygulanmasının, Merkezi Irak Yönetimi tarafından 1/7/2011, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından ise 12/5/2012 tarihinde başlatıldığı ifade edilmekte olup, gözetim yapmakla sorumlu olan firmaların doğrudan Merkezi Irak ve IKBY yetkili otoritelerince atandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, özellikle ihracatçıların konuyla ilgili doğru ve zamanında bilgilendirilmesini teminen, halihazırda sevk öncesi inceleme yapmakta olan kuruluşların sözleşmelerinin devam edip etmediğine dair Bağdat Ticaret Müşavirliği ve Erbil Ticaret Ataşeliği'nden alınan bilgiye göre, 2016 yılı itibariyle, TÜV Rheiland ve Bureau Veritas firmalarının hem Merkezi Irak, hem de IKBY; SGS,Cotecna ve Baltic Control firmlarının ise sadece IKBYadına sevk öncesi inceleme yapmak üzere görevlendirildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Cotecna ve Baltic Control firmalarının 2015 yılında Merkezi ırak adına yapmakta olduğu sevk öncesi inceleme görevine son verildiği bildirilmekte olup, adı geçen firmaların iletişim bilgileri ekte sunulmaktadır.

Ek : Irak Sevk Öncesi İnceleme Yetkili Şirketleri

 

3) Türkiye - Belarus İş Konseyi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, Eşbaşkanlığını T.C.Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'un yaptığı Türkiye - Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9'uncu Dönem Toplantısı ile eş zamanlı olarak, 25 - 27 Mayıs 2016 tarihlerinde Belarus'un başkenti Minsk'te Türkiye - Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İş Forumunu düzenleneceği bildirilmektedir. Etkinliğe Sayın Numan Kurtulmuş ve KEK Belarus tarafı Eşbaşkanı ve Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Vladimir Makey'in yanı sıra, Belarus'un kamu kurumları, önde gelen sanayi işletmelerinin yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı belirtilmektedir.

Yazının devamında, düzenlenecek olan Minsk çalışma ziyareti ve İş Konseyi Ortak Toplantısına otomotiv sanayii, makine imalatı, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi, bankacılık ve finans, turizm, ağaç işleme ve mobilya üretimi öncelikli olmak üzere, birçok sektörden şirket ve kurumlarımızın katılımı önem taşımaktadır. Ziyaret kapsamında her sektör için ayrı bir program düzenlenmesi ve ilgili Belarus işletmelerinin ziyaret edilerek, iş görüşmeleri yapılması öngörülmektedir.

Söz konusu ziyaret programına iştirak etmek isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin 16 Mayıs 2016, Pazartesi günü saat 18:00'e kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/193/6747 adresinde yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları ve 1.000 Dolar tutarında avansın başvuru formunda belirtilen hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunu, katılımcının pasaportunun resimli sayfa fotokopisi ile birlikte DEİK'e (İlgili: Elnur Osmanov, E-posta: eosmanov@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 67) iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, İstanbul - Minsk - İstanbul uçak biletleri, Minsk'te iki gecelik konaklama, transferler, tercüme hizmetleri, toplantı ve organizasyon giderleri vs. kalemlerden oluşan toplam katılım bedeli önümüzdeki günlerde belirleneceği ve ödenmesi gereken fark tutarı avansı yatırarak, başvuruda bulunan katılımcıların bilgilendirileceği, avans olarak yatırılan meblağ organizasyonla ilgili ön ödemelerde kullanılacağının ve katılımdan vazgeçilmesi halinde, iade edilemediği belirtilmiştir.

Ziyaret programı ekte yer almaktadır. Türkiye - Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı'nın ayrıntılı programı katılacak şirket ve kurum temsilcilerine ayrıca iletilecektir.”

denilmektedir.

Ekler : 1) Taslak Programı  2) Belarus Ekonomi Notu

 

4) 5. Arge-Proje Pazarı Ve 5. Komponent Tasarım Yarışması

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 05-06 Mayıs 2016 tarihlerinde Gebze TÜBİTAK MAM tesislerinde "Türkiye Otomotiv Sektöründe 5. Ar-Ge Proje Pazan ve 5. Komponent Tasarım Yarışması"nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahsi geçen Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.uib.org.tr/files/downloads/sirkuler/5_arge_proje_pazari_ve_5_komponent_tasarim_yarismasi.pdf

 

5) UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesine Davet

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin sekizincisi uluslararası düzeyde 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde "AR-GE Proje Pazarı Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu" ile eş zamanlı olarak Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ile gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsi geçen zirveye ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.uib.org.tr/files/downloads/sirkuler/12-13_mayis_2016-utib_turkiye_tekstil_ve_konfeksiyon_sektorunde_8.uluslarasi_ar-ge_proje_pazari_zirvesine_davet.pdf

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.