İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-48 AIESEC İşbirliği Protokolü

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/101-961                                             Denizli, 11/05/2016

Konu:AIESEC İşbirliği Protokolü

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 48)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen;

"Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği (AIESEC) II. Dünya Savaşından sonra dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Avrupalı öğrenciler tarafından kurulan gençlerin kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri uluslararası bir platform olup, üyelerine hem gelişim hem yurt dışı staj ve çalışma fırsatı sağlayan bir öğrenci organizasyonudur.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve AIESEC arasında İhracatçı Birlikleri üyesi firmaların Global pazarlarda büyümelerine destek vermek amacıyla yabancı çalışan istihdam edebilmelerine yönelik olarak ‘‘TİM-AIESEC Değişim Programı'' protokolü yapılmıştır. Söz konusu protokol kapsamında, ihracatçı firmalar tercihleri doğrultusunda 6 ay ile 1 sene süre zarfında yabancı çalışan (30 yaş altında, üniversiteden yeni mezun, yabancı uyruklu) istihdam edebileceklerdir. Program kapsamında, yabancı çalışan ‘‘AIESEC Vizesi'' sayesinde çalışma izninden muaf tutulacak olup, söz konusu çalışanın ülkemize gelişinde karşılanması ve kalacak yerinin ayarlanması gibi hususlar AIESEC tarafından koordine edilecektir.

Bu protokol kapsamında, söz konusu değişim programından yararlanmak isteyen firmalar ile AIESEC iletişime geçecek olup, yabancı çalışan istihdam etmek isteyen ihracatçı firmalar değişim programının başlaması için AIESEC ile ‘‘Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmesi'' imzalayacaktır. Değişim programı bedeli her stajyer için 1.500.-TL (binbeşyüztürklirası) olarak belirlenmiş olup, İhracatçı firma ile AIESEC arasında stajyer değişim programı kapsamında firma-stajyer eşleştirmesi sağlandığı takdirde ödeme, ihracatçı firma tarafından doğrudan AIESEC'e yapılacaktır. Söz konusu programdan faydalanmak isteyen firmaların 27 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar http://bit.ly/1q4lgFu linkinde yer alan başvuru formunu elektronik ortamda doldurulmaları gerekmektedir.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter