İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-49 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 2016/1Sayılı PKKK Karar'ının Uygulama Usul ve Esasları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2016/112-979                                             Denizli, 12/05/2016

Konu:Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 2016/1Sayılı PKKK Karar'ının Uygulama Usul ve Esasları

 

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2016 - 49)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi:17.02.2016 UYG/2016-10 sayılı sirkülerimiz;

Bilindiği üzere, 2016/1 sayılı "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı'nın, 12/02/2016 tarihli 29622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa 2016/1 sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 05/05/2016 tarih 55244 sayılı talimatları ekinde alınmış olup, ilişikte sunulmaktadır

Söz konusu Karar aşağıda belirtilen ekli dosyada incelenebilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : 2016/1 Sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları