İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-50 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/103-995                                            Denizli, 16/05/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 50)

 

Sayın Üyemiz,

1) Tayvan ile Gıda Ürünleri Ticareti

2) Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi - Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu

3) British Home Store Mağaza Zincirinin Kayyuma Devredilmesi

4) Shuitou 2016 Fuarı Duyurusu

5) Hingpoint Sonbahar 2016 Milli Katılım Duyurusu

6) World Food Moscow 2016 Fuar Duyurusu

7) Irak Agrofood Fuarı 2016/Milli Katılım Duyurusu

 

1) Tayvan ile Gıda Ürünleri Ticareti

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından gelen bir yazıya istinaden; 15-18 Şubat 2016 tarihlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir heyetin istişarelerde bulunmak üzere Tayvan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edilmiş olup; bu kapsamda Tayvan'a tarım ürünleri ihracatına ilişkin muhtelif bilgilerin edinildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, kiraz ve diğer tarım ürünlerinde yapılacak risk analizleri ile ilgili olarak karşılıklı uzlaşıya varıldıktan sonra bu ürünlerin doğrudan ithalat-ihracatının mümkün hale getirilebileceği, Tayvan'ın sarımsak ithalatı için uyguladığı yıllık kotanın 3520 ton olduğu, bunun 1979 tonunu geçen yıl Arjantin'den tedarik ettikleri, kota içi sarımsak ithalatında %22,5 gümrük vergisi alındığı ve ülkemizden kiraz ihracatıyla ilgili teknik çalışmaların tamamlanması müteakip ülkemizden sarımsak ihracatı konusunda çalışılabileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, Taipei Türk Ticaret Ofisince yapılan değerlendirmede, Tayvan'a taze meyve sebzenin yanı sıra, dondurulmuş sebzelerin de ihraç edilmesinin mümkün olduğu, bu durumda sağlık/bitki sağlığı (SPS) sertifikalarının aranmadığı, Tayvan'ın organik tarım ürünlerini ithal etmesi için ilgili laboratuvar analizleriyle ‘CoA approval' edinilmesi gerektiği, Tayvan'da kiraz ithalatı için %16 gümrük vergisi alındığı ve diğer ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergisi bilgilerine http://web.customs.gov.tw adresinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı mütalaasında 22-25 Haziran 2016 tarihinde Taipei'de gerçekleştirilecek gıda fuarına ülkemiz tarafından katılım sağlanmasının, gıda tarım ürünlerimizin Tayvan'da görünürlüğü açısından önem arz ettiğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

 

2) Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi - Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen "Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik müzakerelerin çerçevesini belirleyen Raporun 27 Nisan 2015 tarihinde bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede resmiyet kazandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; anılan raporda ülkemizin AB'ye üyelik hedefi, adaylık müzakerelerin ve üyeliğe yönelik teknik çalışmalarına halel getirmeksizin Gümrük Birliği Kararı'nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) tarım, kamu alımları ve hizmetler gibi yeni alanlara genişletilerek derinleştirilmesi hususuna da yer verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB ile 2017 yılının başında başlaması öngörülen Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin ‘‘Kamu Alımları'' başlığına ilişkin olarak Bakanlıkça yürütülen müzakere hazırlık çalışmaları kapsamında bir Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu hazırlandığı ve söz konusu forma www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bzl adresinden erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.”

Denilmektedir.

Konuya ilişkin görüş ve katkılarınızın Bakanlığa iletilmek üzere 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü 16.00'ya kadar sanayi@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi talep edilmektedir.

Ek : Kamu Alımları Görüş Bildirim Formu 

 

3) British Home Store Mağaza Zincirinin Kayyuma Devredilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden ulaşan bir yazıya atıfla, İngiliz mağaza zinciri British Home Stores (BHS) firmasının 25.04.2016 tarihi itibari ile kayyuma devredildiği, bu kapsamda, İngiltere merkezli bir hukuk bürosuyla yapılan görüşmede, BHS'e ihracat yapan firmalarımızın bedelini alamadıkları mallarının teslimatını mümkünse engellemeleri gerektiği, teslim edilen malı olup da bedelini tahsil edemeyen firmalarımızın ise hukuki süreç başlatmalarının uygun olacağı ve BHS ile çalışan firmalarımızın konuya ilişkin olarak bundan sonraki süreç hakkında Londra Ticaret Müşavirliğinden daha detaylı bilgi almalarının mümkün olduğu belirtilmektedir.

 

4) Shuitou 2016 Fuarı Duyurusu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 8-11 Kasım 2016 tarihleri arasında Çin'in Shuitou kentinde, Shuitou Stone Fair Exhibition Hall'da 17. Kez düzenlenecek "The 17th China (Nan'an) Shuitou International Stone Exhibition gerçekleştirileceği, Fuarın milli katılım organizasyonun 2016 yılında 3.kez Birliklerince yapılmakta olduğu, 17 yıldır düzenlenmekte olan Shuitou Fuarı'nda, mermer, granit, traverten ve diğer doğal taşlar plaka ve bordürler, mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanları sergilendiği bildirilmektedir. Bu sene 17.si düzenlenecek olan sözkonusu fuara, geçtiğimiz sene 500 den fazla firmanın katıldığı ve yaklaşık 120.000 kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu fuarın yer kirası, stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri ile teşhir ürünlerinin (Türkiye-Fuar alanı) gidiş nakliyesini içeren katılım bedelinin 510 $/m2 olacağı öngörülmekte olup, Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliği uyarınca ve İhracat Stratejisi çerçevesinde Çin'in 2016 yılı için hedef ülke kapsamına almasından dolayı söz konusu fuar için mevzuatta belirtilen %50 destek oranına 20 ilave puan eklenecek olup, destek oranı %70 olacağı, ayrıca bu fuar için özel olarak katılımcı her firma için ücretsiz yararlanabilecekleri 2 adet oda tahsis edileceği ve Firmaların alacağı azami destek tutarı ise 15.000 $'ı geçemeyeceği bildirilmiştir.

Anılan fuara katılmak isteyen firmaların www.tinyurl.com/SHUITOU2016 linkindeki anketi doldurarak taleplerini en geç 3 Haziran 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'ne iletmeleri gerekmektedir.

 

5) Hingpoint Sonbahar 2016 Milli Katılım Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karolina Eyaleti, Highpoint bölgesinde 22-26 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Hıghpoint Sonbahar 2016 Mobilya fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesi planlandığı,

Yılda iki defa ilkbahar ve sonbahar dönemi olarak düzenlenen bu fuar Tüm Amerika Kıtasında gerçekleşen yıllık mobilya satış sözleşmelerinin yapıldığı yer konumunda olup, Altı ayda bir 75.000 ziyaretçinin ve 2000 katılımcının ürünlerini sergilediği 280.000 m2 alanda kurulan Dünyanın en büyük mobilya sanayisi fuarı niteliğinde olduğu,

Amerika Birleşik Devletlerine ihracat yapmayı hedefleyen firmalarımız için kesinlikle katılım gerçekleştirilmesi gereken bir fuar olarak düşünüldüğü bildirilmektedir.

2016 Fuarının milli katılımcılarına, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince;

-Stand alanı kiralanması

-Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

-Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

-Reklam ve tanıtım hizmetleri verilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak olan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin, 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan sözleşmeyi doldurarak, 0(212)4540501-02 numaralı fakslara veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir.

Bilgi için irtibat:

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi

Bülent BAHADIR.

Tel: 0212 454 07 70

Faks: 0212 454 05 01-02

E-mail: agac@iib.org.tr

Ek : Highpoint Sonbahar 2016 Fuarı Sözleşmesi 

 

6) World Food Moscow 2016 Fuar Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 12-15 Eylül 2016 tarihleri arasında Moskova/Rusya'da düzenlenecek olan "World Food Moscow” Fuarı'nın Türkiye milli katılımı yaş meyve sebze sektörüne yönelik olarak Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirilecek olup,

Söz konusu fuara ilişkin duyuru ek'te sunulmaktadır.

Ek : Fuar Duyurusu 

 

7) Irak Agrofood Fuarı 2016/Milli Katılım Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olan ‘‘Irak Agrofood 2016 Gıda Fuarı'' Türkiye milli organizasyonunun, Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 5. Kez gerçekleştirilecek olup, söz konusu fuara ilişkin duyuru ek'te sunulmaktadır.

Ek : Irak AgroFood 2016 Fuarı 

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter