İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-53 ABD Odak Ülke Anket Çalışması

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/106-1030                                           Denizli, 20/05/2016

Konu:ABD Odak Ülke Anket Çalışması

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 53)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından iletilen bir yazıya atfen, "Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu" toplantıları neticesinde ABD'nin, hedef ülkeler arasında en önceliklisi olarak, önümüzdeki iki yıllık dönemde "Odak Ülke" olarak nitelendirilmesi kararlaştırıldığı, bu kapsamda ihracat politikası araçlarının ABD özelinde yoğunlaştırılarak, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik etkileşimin artırılmasının hedeflendiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, gerek ekonomik gücü gerekse ticaret hacmi ile dünya ekonomisine yön veren ülkelerden birisi olan ABD ile ülkemiz arasında, uzun yıllardır müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine rağmen, ekonomik ilişkilerimiz potansiyelinin altında kaldığı, bu çerçevede T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacıyla özel sektör odaklı, sivil toplum örgütlerinin de katılım sağladığı yeni bir çalışmanın başlatılmış olduğu, bu çalışma sonucunda ortak bir "ABD Eylem Planı" hazırlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bir anket çalışması yapılarak, ABD ile iş ilişkisi bulunan firmaların görüş ve değerlendirmelerinin derlenmesini teminen hazırlanan aşağıdaki web adreslerinde yer alan anketlerin 27 Mayıs 2016 tarihine kadar doldurulması talep edilmektedir.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 


Anket 1: (sadece ABD ile iş yapan Türk firmalar için)

Türk Firmaları için ABD Pazarı Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi

Anket 2: (sadece Türkiye ile iş yapan Amerikan firmalar için)