İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-54 Dahilde İşleme Rejimi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2016/10-1033                                                Denizli, 23/05/2016
Konu:Dahilde İşleme Rejimi

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2016-54)

Sayın Üyemiz,

20/05/2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (İhracat: 2016/5) ile,

Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına dair tebliğ (İhracat:2007/2)'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (İhracat:2016/6) ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER :

1) İhracat:2016/5 Tebliğ

2) İhracat:2016/6 Tebliğ