İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-57 Etiyopya Türkiye Ticaret Merkezi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/141-1082                                           Denizli, 27/05/2016

Konu:Etiyopya Türkiye Ticaret Merkezi

 

SİRKÜLER

(URGE / 2016-57)

 

Sayın Üyemiz,

2023 ihracat stratejileri hedefleri doğrultusunda, Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Projesiülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edinecektir. Açılacak olan Türkiye Ticaret Merkezlerinde başta kira olmak üzere, "2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde belirlenen giderler genel olarak % 60 oranında, hedef ülkede olması durumunda ise % 75 oranında destek kapsamında olacaktır.

Bahse konu Tebliğ çerçevesinde; Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle TİM tarafından kiralanacak 10.000 m2'lik alanda Etiyopya Türkiye Ticaret Merkezi'nin açılması planlanmaktadır. Etiyopya'da açılacak olan Türkiye Ticaret Merkezi'ne ilişkin olarak, maliyetlerin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olması öngörülmektedir:

 

ÖNGÖRÜLEN HARCAMALAR

Faaliyetin Türü

1. Yıl (USD)

2. Yıl (USD)

3. Yıl (USD)

4. Yıl (USD)

5. Yıl (USD)

Birim Kira

240.000

255.000

270.000

285.000

295.000

Tanıtım

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

İstihdam

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

Diğer Muhtemel Giderler

65.000

75.000

85.000

100.000

110.000

TOPLAM

707.000

732.000

757.000

787.000

807.000

 

1Maaliyetler Amerikan Doları cinsinden verilmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, Etiyopya Türkiye Ticaret Merkezine ön başvuruda bulunmak isteyen firmalarımızın ekte bulunan "EK B- Kullanıcı Şirket Talep Formu”nu (imzalı- kaşeli) ve "EK C- TTM'de Yer Almayı Talep Eden Kullanıcı Şirketler Formu” nu doldurarak 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 12.30'a kadar urge@denib.gov.tr adresine göndermesi ve Birliğimize ulaştırması önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 


EKLER:

1 ) EK B- Kullanıcı Şirket Talep Formu

2 ) EK C- TTM'de Yer Almayı Talep Eden Kullanıcı Şirketler Formu