İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-59 Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/118-1089                                           Denizli, 27/05/2016

Konu:Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 59)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, hizmet sektörünün ihracatının tüm dünyada büyük bir hızla büyümekte olduğu ve öneminin giderek arttığı, 1980 yılından günümüze hizmetler sektörünün ihracatının 10'ar yıllık dönemler itibarıyla gelişimi incelendiğinde, sektörün büyüme hızının mal ihracatından fazla olduğunun görüldüğü, Türkiye'nin de 1995 yılında 14,9 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2005 yılında 27,8 milyar dolara, 2015 yılında ise 46,3 milyar dolara yükseldiği belirtilmektedir.

Bu itibarla Ülkemizde hizmet ticaretinin artan önemine binaen son yıllarda hizmet ticaretinin tanımlanmasına ve destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca önemli çalışmalar yürütüldüğü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da bu yıl ilk defa hizmet ihracatçı firmalarının katılımları ile çok önemli bir çalışmaya imza atılacağı, "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması" ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı ve araştırma sonuçlarının 2023 hedefleri doğrultusunda, Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağı bildirilmektedir.

"Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firma Araştırması" başvurularına 26.05.2016 tarihinde başlanacak olup, 15.08.2016 tarihine kadar devam edeceği ve başvuruların http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden, çok kısa bir sürede ücretsiz olarak gerçekleştirebileceği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ekte sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK: Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firma Araştırması