İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-60 KOBİGEL Destek Programı Bilgilendirme Seminerleri

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/120-1106                                           Denizli, 01/06/2016

Konu:KOBİGEL Destek Programı Bilgilendirme Seminerleri

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 60)

 

Sayın Üyemiz,

KOSGEB Denizli İl Müdürlüğünden alınan bir yazıda, KOSGEB Başkanlığınca, Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerin artırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe konulan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet Programı KOBİ Strateji Eylem Planı ve Sanayi Eylem Planında belirtilen öncelikler dikkate alınarak,

1.Bilişim Teknolojileri KOBİ'lerinin Geliştirilmesi

2.Hızlı Büyüyen KOBİ'lerde Kapasite Geliştirme

3.KOSGEB Destekli Girişimlere İvme

Başlıklarında 3 farklı teklif çağrısının hazırlandığı ve başvuru yapabilecek işletmeler/girişimciler ile ilgili başvuru koşullarının ekte yer aldığı, Proje başvuruları 30 Mayıs-1 Temmuz 2016 tarihleri arasında alınacak KOBİGEL destek programı ile ilgili Müdürlüklerince bilgilendirme ve proje hazırlama seminerleri aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

SIRA NO

SEMİNER TARİHİ

SEMİNER ADI

SEMİNER SAATİ

YAPILACAĞI YER

1

09 Haziran 2016

KOBİGEL-KOBİ Gelişim ve Destek Programı

09.30  - 11.00

KOSGEB

2

16 Haziran 2016

KOBİGEL-KOBİ Gelişim ve Destek Programı

09.30  - 11.00

KOSGEB

3

23 Haziran 2016

KOBİGEL-KOBİ Gelişim ve Destek Programı

09.30  - 11.00

KOSGEB

 

EK: Başvuru Koşulları