İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-64 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/128-1145                                           Denizli, 09/06/2016

Konu:Çeşitli Konular

  

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 64)

 

Sayın Üyemiz,

1) Suudi Arabistan'a Su Ürünleri ihracatı

2) Mısır Üretici Kayıt Sisteminde Sorun Yaşayan Firmalar

3) Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hk. Yönerge

4) Horizon 2020 Bilgilendirme Günleri

5) Angola Ödeme Sorunları

6) İşlenmiş Eşya Broşürü

7) FRUIT LOGISTICA 2017 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

8) Makine Sektörel Ticaret Heyeti-İran

 

1) Suudi Arabistan'a Su Ürünleri ihracatı

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Suudi Arabistan'a ihracat yapmak isteyen kesimhaneler ile et, kanatlı eti ve ürünleri, su ürünleri ve her çeşit gıda üreten tesislerin tescil işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen "Yurtdışı Tesislerin Tescili Hizmeti” konusunda Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Müdürlüğünce yeni bir uygulama başlatıldığı belirtilerek, bu kapsamda, söz konusu ülkeye su ürünleri ihraç etmek isteyen Türk firmalarının ve fabrikalarının http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/FERS1.aspx adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmektedir.

EK: Yazı Örneği

 

2) Mısır Üretici Kayıt Sisteminde Sorun Yaşayan Firmalar

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, Mısır'da 2016/43 sayılı kara gereğince uygulanmaya başlayan Üretici Kayıt Sistemi nedeniyle firmaların GOEIC yaptırmaları gerektiği,

Kahire Ticaret Müşavirliğinden, Türkiye İhracatçılar Meclisine ulaşan bir e-postaya istinaden, Kahire Ticaret Müşavirliğince gerekli girişimlerin bulanabilmesi adına, kayıt sürecinde problem yaşayan üyelerimizin, ek'te yer alan sorun bildirim formlarını 10 Haziran 2016 Cuma günü saat 14.00'e kadar nebileyulselici@tim.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

EK: Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)

 

3) Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hk. Yönerge

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'ın VI. Bölümünün A Kısmının 2.Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulamasının zorunlu hale geldiği belirtilerek, bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyeceği ifade edilmektedir.

Söz konusu SOLAS Kuralı'nın ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin 01.06.2016 tarihli Bakanlık Olur'u ile yayımlandığı belirtilerek, bir örneği ekte yer alan bahse konu Yönerge ve eklerinin, http://www.tmkt.gov.tr/ web sitesinde Mevzuat (Yönerge) bölümünde erişime sunulduğu bildirilmektedir.

EK: Yönerge (13 Sayfa)

 

4) Horizon 2020 Bilgilendirme Günleri

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen, "İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi'nden (TTO) alınan bir yazıda, daha önce Horizon 2020 programına başvurmuş ama olumlu sonuç alamamış KOBİ'ler ve İTÜ akademisyenleri için "Horizon 2020 Bilgilendirme Günleri” düzenleneceği bildirilerek, İngiltere Cambridge'de bulunan "Next Level Innovation” Danışmanlık Firmasının Kurucusu Heidi Dyson tarafından İTÜ Ayazağa Kampüsü ARI9 UHEM Binası Konferans Salonu'nda 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde saat 9:15-16:30 arası verilecek olan ücretsiz eğitime, araştırmaları için fon desteği almak isteyen ve/veya ürün/hizmetlerini piyasaya sürmek isteyen KOBİ'lerin https://www.biletino.com/event/eventdetail/2585 web adresinden kayıt yaptırarak katılabileceği ifade edilmiştir.”

denilmektedir.

 

5) Angola Ödeme Sorunları

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genele Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Angola'nın halihazırda yaşadığı döviz darboğazı nedeniyle adı geçen ülkeye ihracat yapan gerek Türk firmaları gerekse düğer ülke firmalarının alacaklarını tahsil etmekte zorluklar yaşadıkları ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Luanda Ticaret Müşavirliğimizce Angola'ya yönelik iş yapan veya yapmayı planlayan Türk firmalarının, ülkede yaşanan döviz darboğazı kaynaklı ödeme sıkıntılarını göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.

 

6) İşlenmiş Eşya Broşürü

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, AB'nde yayımlanan 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR), biyosidal ürünlerin kullanımı ve AB'de pazara arzına ilişkin süreçleri fonksiyelleştirmek, insan, hayvan ve çevre sağlığını yüksek seviyede korumak amacıyla yayımlandığını,

Diğer taraftan Tüzük kapsamında işlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin Biyosidal Ürünler Tüzüğü Ek 1'de yer alması veya Tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi gerekmekte olup, söz konusu Tüzüğe göre, işlenmiş eşyaların içerdiği aktif maddelerin onay başvurusunun en geç 1 Eylül 2016 tarihine kadar yapılacağını ve 1 Mart 2017 sonrası onaylanmamış bir aktif madde ile işlem görmüş eşyanın pazara sunulması mümkün olmayacağını,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu Tüzükden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, http://biyosidal.immib.org.tr/Portals/1/Biyosidal-esya-brosuru.pdf adresinde yer alan "Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar Broşürü” nün ulaşılabileceği ve detaylı bilginin aşağıda iletişim bilgisinde yer alan İMMİB REACH CLP ve Biyosidal Yardım Masası'ndan alınabileceği ifade edilmektedir.

İMMİB REACH CLP ve Biyosidal Yardım Masası

Pınar ÖZGÜN -Mutlu DEMİRKAN

Tel: 0 212 454 0633/0 212 454 0631

E-Mail: ab@immib.org.tr

 

7) FRUIT LOGISTICA 2017 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 8-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Berlin/Almanya'da yaş meyve sebze ve paketleme sektörlerinde yönelik düzenlenecek olan "FRUIT LOGISTICA” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu 14. Kez Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirileceği, Kayılmak isteyen firmalar en geç 12 Temmuz 2016 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmekte olduğu, Fuara ilişkin ayrıntılı bilgi online başvuru linki ek'te yer aldığı, Söz konusu fuar duyurusu www.akib.org.tr web sayfasından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK: Fuar Duyurusu (2 Sayfa)

 

8) Makine Sektörel Ticaret Heyeti-İran

Makine İhracatçıları Birliğinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 05 - 09 Ekim 2016 tarihleri arasında Tahran / İRAN' a yönelik "Makine ve Aksamları Sektörel Ticaret Heyeti” programının yeterli sayıda katılımcı olması durumunda organize edileceği,

Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve İran'lı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, Firma-Tesis ziyareti, resmi ve konu ile ilgili kurum-kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmakta olup Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin %50'sinin desteklendiği (şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin %50'si ve yine şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin %50'si desteklenir.); bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde firma başına düşen katılım payı 850 Euro olacağı, (tek kişilik odada kişi başı)

Katılım payına dahil hizmetlerin: uçak bileti, otelde 4 gece konaklama (oda+kahvaltı), yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler, Katılım payına dahil olmayan hizmetler: oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar olacağı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, söz konusu programa katılmak isteyen üyelerimizin en geç 13 Haziran 2016 tarihine kadar, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (oaib-pr@oaib.org.tr ) başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan kısmı geri ödenemeyecektir.)

EK: Taslak Heyet Programı ve Fuar Başvuru Evrakları (6 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter